Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Metodika AML – nová pomůcka pro advokáty a advokátky

Česká advokátní komora připravila pro advokáty a advokátky Metodickou informaci k zavedení systému vnitřních zásad zpracovaného pro účely § 21 a § 21a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Jako praktický manuál, který bude průběžně aktualizován, ji naleznete ZDE a její přílohy ZDE.

Začátkem roku nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (tzv. AML zákon).Tato novela významným způsobem zasáhla do procesů provádění opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/FT). 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi