Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Oznámení o zneužití údajů advokáta

JUDr. Jan Vrba (ev.č. ČAK 12020) oznamuje, že neznámou osobou bylo jeho jméno a příslušnost k advokacii zneužity k podvodnému jednání. Toho se neznámá osoba dopustila jménem JUDr. Vrby vůči panu O. Houskovi, ze kterého svým podvodným jednáním vylákala částku ve výši statisíců Kč.


Neznámá osoba komunikovala s využitím aplikace WhatsApp z telefonního čísla +420 722 615 674 a vydávala se za JUDr. Vrbu. Ten však po celou dobu výkonu své advokátní praxe užívá jiné telefonní číslo. Neznámá osoba rovněž ve zjevně falešných úředních listinách uvedla lživé identifikační údaje JUDr. Vrby, a to jeho datum narození a ID datové schránky.

"Zcela se distancuji od podvodného jednání této neznámé osoby a poučil jsem poškozeného, aby neprodleně podal trestní oznámení na tuto neznámou osobu," uvedl JUDr. Vrba.

Veřejnost důrazně nabádá, aby si při jakékoliv úřední komunikaci s advokátem vždy ověřila kontaktní údaje buď na webu advokáta nebo na veřejně přístupném rejstříku advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi