Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Info.cz: Právní stát za Babiše a Pirátů – přesun z deště pod okap?

Známý komentátor Martin Schmarz se ve svém komentáři zamýšlí nad tím, co je špatného na tom, že pirátská senátorka Adéla Šípová a platforma Otevřená advokacie, za níž Šípová kandiduje do voleb vedení České advokátní komory, prosazovala změnu zákona o advokacii: "Jednejme on-line, prosazuje v rámci České advokátní komory platforma Otevřená advokacie. Jednejte on-line, tlačí do zákona pirátská senátorka Adéla Šípová. V čem je problém? V tom, že členka horní komory, která navrhuje něco uzákonit, zároveň za onu platformu kandiduje do vedení profesní organizace. Střet zájmů jako vyšitý, neboť stojí jak na straně regulátora, tak regulovaného."

Schmarz připomíná, že senátem zákon neprošel, ale je podle něj s podivem, že to Adélu Šípovou vůbec napadlo. Ptá se: "Pokud se někdo snaží využít politickou moc ke změně zákona, který mu přinese benefity, koho vám to připomíná? No jasně, Andreje Babiše." Konstatuje, že právě "Piráti šli premiérovi důsledně a úspěšně po krku, protože jeho Agrofert profituje z dotací, které rozděluje vláda, ale třeba i ze zákonem nařízeného přimíchávání biopaliv z řepky do pohonných hmot." "Opravdu si neuvědomují, že i v tomto případě jde o konflikt mezi osobním a obecným zájmem?" táže se Schmarz a dodává:

"Piráti jednají on-line pořád. Mají desetkrát méně členů než Česká advokátní komora, takže to mají snazší. Ale to není jádro problému, to leží jinde: Za prvé, je pouze věcí profesní organizace, jaký způsob volby svých orgánů zvolí, pokud tím neporuší demokratická pravidla, zejména rovnost hlasů a také zaručí, že všichni hlasují tajně a osobně. Za druhé, senátorka protlačuje normu, která by jí samotné pomohla ve střetu s oponenty, neboť elektronické projednávání je ústředním bodem programu její platformy."

Komentátor vysvětluje, proč on sám je odpůrcem online voleb: "Nelze u nich totiž zaručit, že budou tajné a všichni budou hlasovat osobně. Není těžké představit si agitátory, jak objíždějí osoby s hlasovacím právem a ´pomáhají´jim vyplnit elektronický lístek. Při prezenční volbě nejsou tyto podvody možné. Piráti by zavedli on-line hlasování i do parlamentu, takže nepřekvapí, že se o ně snaží v ČAK. To je legitimní, ale jen pokud se pro to dobrovolně rozhodnou členové. Stranám také zákon nařizuje demokratické stanovy, ale už ne způsob volby vedení…"

Schmarz cituje z volebního řádu ČAK: "...hlasovat na sněmu může každý člen komory, stačí se dostavit osobně na místo konání. Stesky, že se každému nechce, neberu. Pokud mají odpůrci současného vedení většinu, není nic snazšího, než aby v dostatečném počtu dorazili k jednání. Nebo si myslí, že by ji měli jen on-line a při prezenční volbě už ne? To ale říkám jen na okraj, není to moje věc. Co mi opravdu vadí, je pokus zasahovat do nezávislosti advokátů. Od Pirátů nikoli první."

Před třemi roky vzbudil, jak uvádí Schmarz, rozruch návrh předsedy poslaneckého klubu a jednoho z adeptů na post ministra spravedlnosti Jakuba Michálka, který chtěl prolomit mlčenlivost obhájců ve všech případech, kdy by finanční správa měla podezření, že by se jejich klienti mohli dopustit daňového úniku. "Neboli kdykoli, kdy si státní moc zamane, dokonce bez toho, aby jejich mandant byl z něčeho obviněn. Což byla skandální snaha o brutální zásah do práva na obhajobu, jaký si podle ČAK nedovolili ani komunisté," připomíná.

Cituje přitom z volebního programu koalice Piráti-STAN: „Při plném respektu k právu na spravedlivý proces a mlčenlivosti obhájce zajistíme funkční podmínky pro prohlídky v advokátních kancelářích v rámci trestního řízení. Zavedeme povinnost odůvodnit odmítnutí poskytnout listiny ze strany České advokátní komory." 
"To mi zní jako ´při plném respektu k soukromému vlastnictví zajistíme funkční podmínky pro vyvlastnění majetku v rámci spravedlivého přerozdělení bohatství´. Druhá část popírá první…"

Podle Schmarze jde o nebezpečné nápady, které ohrožují jednu z premis právního státu, jíž je právo na řádnou obhajobu: "Smutné navíc je, že někdo navrhuje takové věci v zemi, v níž už dnes policie a státní zastupitelství nelegitimně narušují právo na soukromí, masivně zneužívají odposlechy, dokonce i proti advokátům a provádějí razie v jejich kancelářích, kde zabavují listiny a počítače, to vše s právně velmi chatrným odůvodněním. Takové ´preventivní´ zásahy by si španělská inkvizice nedovolila, ta musela mít napřed dva nezávislé svědky. Tyto příklady mají společného jmenovatele. Piráti zjevně nemají moc smyslu pro vládu práva, k níž patří záruky občanských svobod, což je znepokojivé. Současný režim se etabloval skrze brutální porušování zásad právního státu. Bylo by zlé, kdyby nástupci Zemana a Babiše měli jiné cíle, ale sdíleli s nimi přezíravost k individuálním právům, a to včetně práv ´veřejně označených lumpů´.

Pokud mladí advokáti myslí, že staré vedení komory musí pryč, ať ho porazí v rovném boji, a ne aby skrze státní moc měnili pravidla hry. Zásah politiků do vnitřních záležitostí nezávislé profesní organizace, který jde nad rámec nutné veřejné regulace, je špatný vždy. Dvojnásob špatné je, pokud politička, která ho prosazuje, zároveň bojuje o vliv v ČAK. To jsou jednoduché a správné zásady a byl jsem v šoku, když jsem viděl, že Adéla Šípová svůj střet zájmů ještě hájí v Otázkách Václava Moravce. Fakt na něm nevidí nic špatného?

Já tedy v tom všem spatřuji neblahé pokračování destrukce důležité hodnoty, totiž rovnosti před zákonem, která je základem demokratického právního státu. Když někdo zneužívá politické moci, aby ohnul právo ve svůj prospěch, je ve střetu zájmů. Pokud onálepkujeme nějaké lidi, jimž pak omezíme právo na obhajobu, jde o diskriminaci. U Pirátů vidíme obojí. Sebrat lidem, jež mám za neplatiče daní, možnost se řádně hájit, je stejně hrubým porušením práva, jako měnit pravidla tak, aby mi pomohla v souboji o vliv v profesní komoře. Obé spojuje neochota přijmout skutečnou nezávislost advokátského stavu (který je pro právní stát stejně důležitý jako soudci) a snaha ho podřídit nějakému státnímu dohledu. Snad to Piráty přejde a uvědomí si, jak se přezíravostí k vládě rovných pravidel podobají Zemanovi s Babišem. Jinak změna vlády může být přesunem z deště pod okap," uzavírá autor komentáře.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi