Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Kdy je advokát zdarma

JUDr. Martin Šebek odpovídá na písemné dotazy našich čtenářů. Pokud jste se ocitli v tísni nebo máte pocit, že vás chce někdo zkrátit ve vašich právech, nebojte se obrátit na našeho odborníka. Stále totiž platí, že neznalost zákona neomlouvá.

Slyšela jsem, že za určitých podmínek mohou i nemajetní dostat k občanskoprávním sporům advokáta zdarma. Napřed se podává žaloba, anebo se předem žádá soud o zproštění soudních poplatků a poplatků za advokáta?

K bezplatnému ustanovení advokáta dochází na základě dvojí skutečnosti. V prvním případě se tak stane, když žalobce požádá soud, k němuž je podána žaloba, o osvobození od soudních poplatků a vzhledem ke složitosti sporné věci též o ustanovení zástupce. Soudy o možnosti podat takovou žádost účastníky vždy poučují. Dospěje-li soud k závěru, že je taková žádost důvodná, zástupce ustanoví.

Soud přezkoumá majetek žadatele

A jde-li o řízení, kde je povinné zastoupení advokátem či notářem (řízení o dovolání či o ústavní stížnosti), ustanoví soud žadateli advokáta taktéž. Podotýkám, že taková žádost je odůvodněna hmotnou nouzí žadatele i složitostí dané věci. Z praxe je známo, že jen těžko lze očekávat vyhovění v případě sporu o vrácení kupní ceny automatické pračky u osoby, která je členem představenstva právnické osoby. Ostatně, za účelem prokázání hmotné nouze soud obešle příslušnou osobu relativně podrobným dotazníkem. Zproštění poplatkové povinnosti a ustanovení zástupce se proto v praxi nedomohou ani osoby, které třeba splácejí relativně vysoký úvěr na luxusní rodinný dům anebo na drahý motorový vůz. Pro tento typ lidí pak není určena ani služba České advokátní komory. I v případě, že jste u soudu se svou žádostí nepochodila, máte možnost požádat o pomoc přímo Českou advokátní komoru. Je zde samozřejmě několik podmínek, aby nedocházelo ke zneužití tohoto institutu. Služba je totiž určena jen žadatelům v hmotné nouzi.

Komora vyhoví sociálně slabým

Česká advokátní komora po vyplnění dotazníku (kontakty naleznete na stránkách www.cak.cz) posoudí vaši situaci a rozhodne o případném bezplatném přidělení advokáta.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi