Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Oznámení o zneužití údajů advokátního koncipienta

JUDr. Jan Zajíc, advokátní koncipient (ev.č. ČAK 44309) oznamuje prostřednictvím České advokátní komory, že došlo ke zneužití jeho identity.

Neznámá osoba, vystupující jako JUDr. Jan Zajíc a jednající jménem advokátní kanceláře Bureš & Bureš s.r.o., neznámému  počtu  svých  klientů  sdělila SMS  zprávou  z telefonního  čísla 737 521 053, že advokátní kancelář Bureš & Bureš s.r.o., zastupuje pana M.K. ve věci přepisu vozidla a nedoplatku ze strany pana M.K.. Dále tato neznámá osoba vyhrožovala panu N.M. zveřejněním osobních údajů na sociální síti Facebook. Ke jménu připojila neznámá osoba ev.č ČAK 44303, které neodpovídá skutečnosti.

V případě, že někdo obdržel SMS od osoby vydávající se za JUDr. Jana Zajíce, advokátního koncipienta, z jiného telefonního čísla, než je jeho vlastní mobilní číslo s předčíslím: 777 828 XXX, nejde o SMS zprávu jím sepsanou a odeslanou.

JUDr. Jan Zajíc i celá advokátní kancelář Bureš & Bureš s.r.o. se od jednání neznámé osoby i od pana M.K. zcela distancují.
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi