Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Evropský soud pro lidská práva

 

EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) byl založen v roce 1959. Zabývá se stížnostmi na porušení občanských a politických práv zaručených Evropskou úmluvou o lidských právech ve 47 členských státech Rady Evropy, které ratifikovaly Úmluvu. Od roku 1998 zasedá soud trvale ve Štrasburku a jednotlivci se na něj mohou obracet přímo. Soudcem ESLP za Českou republiku je JUDr. Aleš Pejchal.

 

NOVINKY:

Nová příručka ESLP pro advokáty v češtině

Zúčastněte se průzkumu CCBE k uplatňování pravidla 47 Jednacího řádu Evropského soudu pro lidská práva

Novým předsedou ESLP byl zvolen jeho místopředseda, pan Robert Spano

 

STÍŽNOST K ESLP:

Jak podat stížnost k ESLP

Přijatelnost stížností k ESLP (informační video)

Novelizace článku 47 Jednacího řádu ESLP k 1. lednu 2016

ESLP zdůvodňuje od 1. 6. 2017 rozhodnutí o nepřípustnosti stížnosti

 

JUDIKATURA:

HUDOC - databáze judikatury ESLP

Vybraná judikatura

 

DALŠÍ INFORMACE:

Film o ESLP

Rada Evropy spouští zdarma online školení o Evropské úmluvě lidských práv

Předseda ESLP navštívil dne 21. června 2017 Českou advokátní komoru

Studijní pobyt advokátů u Evropského soudu pro lidská práva slavil úspěch

Pražská konference se soudci z ESLP

 

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

Příručka o ESLP pro advokáty (2020) v ČJ, pdf 649kB
Přiručka o ESLP pro advokáty (2020) v AJ, pdf 667kB
Infolisty - ochrana důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem, pdf 304kB
Jednací řád (2011) v ČJ, pdf 432kB
Jednací řád (2020) v AJ, pdf 718kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi