Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Informace k nastavení datových schránek

S ohledem na opakované zjištění, že některým advokátům nemohou osoby, jež nejsou orgány veřejné moci, doručit dokument do datové schránky, sděluje Česká advokátní komora, že každý uživatel datové schránky, tedy i advokát, má možnost nastavit si bezplatné přijímání těchto datových zpráv takto:

Ve své datové schránce v záložce NastaveníKredit a doplňkové služby – povolí advokát Příjem poštovních a datových zpráv.

Podrobnější informace lze nalézt v nápovědě na https://www.mojedatovaschranka.cz (nebo v prostředí své datové schránky) pod bodem 8.1.2. Kredit a doplňkové služby.

Česká advokátní komora zdůrazňuje, že toto nastavení není povinné a je výlučně na rozhodnutí advokáta, zda této možnosti využije.

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi