Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Důležité upozornění ČAK k žádostem o snížení, prominutí povinných plateb, posunutí termínu splatnosti úhrady těchto plateb

V souvislosti s placením povinných plateb advokáta představenstvo České advokátní komory upozorňuje, že její poradní orgán - Komise pro snížení nebo prominutí příspěvku na činnost Komory, odvodu do sociálního fondu (tj. povinných plateb) či prodloužení splatnosti těchto plateb projedná pouze písemné žádosti jednotlivých advokátů či advokátek, které budou doručeny Komoře nejpozději do 20. ledna 2021, tj. do data splatnosti určeném v čl. 2 odst. 2 Usnesení 10/2006 Věstníku, které upravuje podrobnosti o placení ročního příspěvku.

Stejný termín, tedy 20. 1. 2021 platí pro podání písemných žádostí týkajících se případné úlevy:

  • pro advokáty starší 70 let a 80 let, kteří vykonávají advokacii více než 20 let; o prominutí nebo snížení je nutno písemně požádat do termínu splatnosti
  • pro advokátky zdůvodu rodičovských povinností, kdykoliv do 6 let věku dítěte, avšak pouze jednou po dobu výkonu advokacie. Není nutné žádat vroce narození dítěte;
  • advokátů/ advokátek, žádajících o prominutí nebo sníženízdůvodů zdravotních či sociálních

Komise projedná žádosti nově se zapisujících advokátů vprůběhu kalendářního roku. Žádosti musí být podané do 1 týdne ode dne zahájení výkonu advokacie. Těmto advokátům může být prodloužena splatnost povinných plateb max.do 30. listopadu kalendářního roku.

ÚLEVY SE NEVZTAHUJÍ NA PLATBY ZÁKONNÉHO POJIŠTĚNÍ.

JUDr. Lenka Vidovičová LL.M.,pověřená členka představenstva ČAK
JUDr. Jaroslava Macková, vedoucí odboru matriky ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi