Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Rozsudek Nejvyššího správního soudu, jehož odůvodnění se vztahuje k problematice vinklářství

Rozsudek Nejvyššího správního soudu 9 As 77/2020 - 19 ve věci, která se týká rozhodnutí kárných orgánů České advokátní komory, konkrétně Odvolací kárné komise. Kárně obviněný napadl toto rozhodnutí žalobou ve správním soudnictví. Právní názor kasačního soudu co do právní podstaty je souladný se závěrem Odvolací kárné komise ČAK – neoprávněného poskytování právních služeb se může za konkrétních skutkových okolností dopustit i advokátní koncipient. Za zdůraznění stojí především body 26, 29 a 37 odůvodnění publikovaného rozsudku NSS co do vztahu "definice" vinklářství a jeho sankcionování. Rozsudek potvrzuje řádnou činnost kontrolních a kárných orgánů Komory.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu 9 As 77/2020 - 19, pdf 177kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi