Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ČAK REAGUJE NA ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE V HOSPODÁŘSKÝCH NOVINÁCH OHLEDNĚ NÁJMU PROSTOR V PALÁCI DUNAJ

Vzhledem ke zcela zavádějícímu a nekorektnímu článku zveřejněnému v Hospodářských novinách ohledně nájmu prostor v Paláci Dunaj, považuje vedení ČAK za nezbytné sdělit alespoň tyto základní skutečnosti:

Nová nájemní smlouva kontinuálně navazuje na smlouvu z roku 2004 (účinnost do roku 2034) a stejně jako původní smlouva, zajišťuje, resp. bude zajišťovat prostory pro chod vzdělávacího centra (průměrná návštěvnost – přes dva tisíce posluchačů měsíčně!), matriky ČAK, kontrolního oddělení, oddělení pro věci kárné, odboru výchovy a vzdělávání, prostory pro jednání 70 členné kontrolní rady, 83 členné kárné komise, 11 členné odvolací kárné komise, zasedání zkušebních komisařů (100 osob), prostory pro advokátní zkoušky, uznávací zkoušky, zkoušky z mediace, kárná řízení, advokátní sliby atd.

Spolu s novou nájemní smlouvou byla uzavřena též smlouva o poskytnutí náhradních prostor po dobu rekonstrukce paláce Dunaj (Praha 1, Myslíkova ul.).

Nová smlouva, jejímž předmětem je plocha o 270 m2 větší než dle smlouvy z roku 2004 (rozšíření plochy bylo s ohledem na vzrůstající potřeby při výkonu veřejné správy nezbytné), podmíní nárůst stávajících nákladů ČAK o maximálně dva miliony Kč ročně (bez rozšíření plochy by rozdíl činil pouhý jeden milion Kč ročně)!

Argumentace „čtvrtmiliardou“ užitá v článku HN je účelová a bez zohlednění stávajících nákladů bez dalšího rovněž demagogická.

Totéž platí o „polemice“ ohledně 30 leté doby nájmu, která slouží nejen ke standardnímu odbydlení investic, ale zároveň zahrnuje zbývající část doby nájmu dle původní smlouvy, tj. nevyčerpanou část v délce 14 let. Komplex vzájemně provázaných smluv, tj. původní smlouvy z roku 2004, smlouvy o zajištění náhradních prostor a nové nájemní smlouvy, je každému z advokátů kdykoli (po předchozím objednání) v sídle ČAK k dispozici (k možné kontrole byli advokáti veřejně vyzváni před podpisem smluv v dubnu 2020!).

Více naleznete v článku: ČAK se vyjádřila k nájemním smlouvám Myslíkova a palác Dunaj na stránkách Advokátního deníku

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi