Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ČAK Brno momentálně nevydává identifikační průkazy

Pobočka České advokátní komory v Brně pozastavuje s účinností od 20. října 2020 až do odvolání vydávání identifikačních průkazů advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů.

Identifikační průkazy budou po dobu trvání tohoto opatření vydávány pouze v sídle České advokátní komory v Praze 1, Národní 16.

Podle § 5d odst. 2, resp. § 35m odst. 3 zákona o advokacii může advokát a usazený evropský advokát prokázat oprávnění k poskytování právních služeb též osvědčením o zápisu do seznamu advokátů (evropských advokátů). K tomuto osvědčení může pobočka České advokátní komory v Brně na žádost vystavit potvrzení, že vydávání identifikačních průkazů na pobočce bylo s účinností od 20. října 2020 pozastaveno jako opatření České advokátní komory v rámci nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze 30. září 2020.

Advokátním koncipientům může po dobu trvání tohoto opatření pobočka České advokátní komory v Brně poskytnout jako dočasnou náhradu za tento průkaz výpis ze seznamu advokátních koncipientů s dovětkem, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze 30. září 2020, případně dále prodlouženého, je tímto výpisem dočasně nahrazen identifikační průkaz advokátního koncipienta stanovený v § 37 odst. 2 zákona o advokacii, když vydávání těchto průkazů na pobočce České advokátní komory v Brně bylo s účinností od 20. října 2020 pozastaveno jako opatření v rámci tohoto nouzového stavu.

O obnovení vydávání identifikačních průkazů na pobočce v Brně bude Česká advokátní komora neprodleně informovat.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi