Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

NEPŘEHLÉDNĚTE! Omezení úředních hodin na ČAK

V návaznosti na usnesení vlády č. 994 z 8. října 2020 stanoví Česká advokátní komora s účinností od 12. října 2020 úřední hodiny pro veřejnost v rámci veřejné správy na úseku advokacie na


pondělí: 8.00 až 11.00 a 14.00 až 16.00 (Brno 13.00 až 15.00)
středa: 8.00 až 11.00 a 14.00 až 16.00 (Brno 13.00 až 15.00)

Pouze v této době:

- budou pro veřejnost v provozu podatelny v Praze a v Brně,

- budou vydávány

  • identifikační průkazy advokátů a advokátních koncipientů,
  • osvědčení, výpisy a potvrzení ze seznamu advokátů a advokátních koncipientů,
  • knihy o prohlášení pravosti podpisu,

- bude účastníkům řízení umožněno nahlížení do kárných spisů.

Jelikož smyslem krizových opatření vlády je omezení osobních kontaktů na nezbytně nutnou míru, prosíme, abyste zvážili, zda po dobu platnosti těchto opatření je skutečně nutné a neodkladné vyřizovat Vaši věc osobně na České advokátní komoře.
Pokud je to možné, prosíme, abyste s Českou advokátní komorou komunikovali poštou, telefonicky či elektronickými prostředky.

V Praze 9. října 2020                                                                      Česká advokátní komora

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi