Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Do věznic důsledně jen s rouškami

Generální ředitel Vězeňské služby České republiky genmjr. PhDr. Petr Dohnal informoval předsedu České advokátní komory JUDr. Vladimíra Jirouska, že někteří advokáti během jednání s klienty ve věznici porušují povinnost mít v jeho průběhu zakrytá ústa a nos.
Zdůraznil, že bezvýhradně trvá na tom, aby v prostorách věznic byla dodržována opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví a vládou České republiky. Zároveň požádal, aby advokáti byli vyzváni k dodržování omezení, která vyplývají z mimořádné situace spojené s nemocí COVID-19.
Z těchto důvodů vedení České advokátní komory důrazně žádá všechny advokáty a advokátní koncipienty, aby v rámci výkonu advokacie důsledně dodržovali povinnosti stanovené příslušnými mimořádnými či krizovými opatřeními, v daném případě též pro pohyb a pobyt ve vnitřních prostorách vězeňských zařízení.

vedení ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi