Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Napomenutí vinklářce I. (č.j. MSP-2/2020-OINS-SVIN/4)

Česká advokátní komora sděluje, že ve věci obvinění z přestupku podle § 52d odst. 1 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, č. j. MSP-2/2020-OINS-SVIN/4, byla uznána vinnou obviněná paní XX a bylo ji příkazem Ministerstva spravedlnosti ČR uloženo napomenutí.

V dané věci se obviněná XX provinila tím, že v rozporu s § 4 zákona o advokacii, tedy aniž by byla advokátkou zapsanou na seznamu vedeném ČAK, na svém profilu na sociální síti Facebook vobdobí nejméně od 22.7.2019 do 21.7.2020 používá označení „advokátka“, vrámci své písemné komunikace navíc používá razítko stextem „PhDr. XX spol. sr. o., advokacie & psychologie“ (stejný text se nachází rovněž na vizitkách obviněné paní XX), přestože si musí být vědoma, že nesplňuje zákonné podmínky pro používání takovýchto označení, tedy úmyslně použila označení „advokát“, ačkoli nesplňovala zákonné podmínky pro používání zmíněného označení. Ministerstvo spravedlnosti udělilo obviněné napomenutí supozorněním o právních následcích, které jí hrozí, pokud bude vjednání pokračovat.

Napomenutí vinklářce I. (č.j. MSP-2/2020-OINS-SVIN/4), pdf 192kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi