Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Pokuta vinkláři II.

Česká advokátní komora sděluje, že ve věci obvinění z přestupku podle § 52d odst. 1 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, č. j. MSP-13/2018-OJD-SVIN/16, byl uznán vinným obviněný pan YY a byla mu rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 3. února 2020 uložena pokuta ve výši 39 tisíc korun.

V dané věci se obviněný YY provinil tím, že se v rozporu s § 2 zákona o advokacii, tedy aniž by byl subjektem oprávněným k poskytování právních služeb podle § 1 odst. 2 zákona o advokacii, poskytl jako podnikající fyzická osoba opakovaně a za úplatu právní služby, například na základě plné moci podal za úplatu za několik osob (věřitelů) přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení.

Úmyslně tedy poskytoval opakovaně a za úplatu právní služby bez řádného oprávnění k jejich poskytování.

Příkaz Ministerstva spravedlnosti č.j. MSP-13/2018-OJD-SVIN/16, pdf 2945kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi