Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Pokuta vinkláři I.

Česká advokátní komora sděluje, že ve věci obvinění z přestupku podle § 52d odst. 1 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, č. j. MSP-1/2019-OINS-SVIN/9, byl uznán vinným obviněný pan XX a byla mu příkazem Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 2. října 2019 uložena pokuta ve výši 24 tisíc korun.

V dané věci se obviněný XX provinil tím, že se v rozporu s § 4 zákona o advokacii, tedy aniž by byl advokátem zapsaným na seznamu vedeném ČAK, při jednání s notářkou v řízení o pozůstalosti prezentoval jako advokát, když se prokázal svým někdejším identifikačním průkazem advokáta ČAK, přestože si musel být vědom, že již advokátem není, neboť byl ze seznamu vedeného Českou advokátní komorou vyškrtnut na základě pravomocného kárného rozhodnutí. Úmyslně tedy použil označení „advokát“, ačkoli nesplňoval zákonné podmínky pro používání zmíněného označení.

Příkaz Ministerstva spravedlnosti č.j. MSP-1/2019-OINS-SVIN/9, pdf 1308kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi