Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ČAK upozorňuje na činnosti sdružení INDOC

Česká advokátní komora upozorňuje na činnost Sdružení INDOC (Tomáš Pfeffer, Ing. Martin Kovařík a Mgr. Vítězslava Kukáková) kvůli podezření na neoprávněné poskytování právních služeb podle § 52d zákona o advokacii.

Sdružení INDOC přímo prohlašuje, že poskytuje právní služby údajně v souladu se zákonnou úpravou na základě oprávnění podle živnostenského zákona (INDOC ovšem neuvádí, z čeho toto oprávnění dovozuje). Nezapomínají ale uvést to, že se ve Sdružení věnují veřejným zakázkám, že dohromady tvoří výjimečnou skupinu profesionálních konzultantů a každý z nich dokonale ovládá postupy výběrových řízení. Jednoznačně uvádějí, že jejich klienty jsou výhradně dodavatelé, kteří se uchází o realizaci veřejných zakázek, a že nikdy nepracují na straně zadavatelů.
Všichni tři výše uvedení členové zmíněného sdružení jsou formálně podnikateli a dle živnostenského práva tak mohou činit v předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. V rámci uvedeného předmětu pak podnikají i ve dvou oborech činnosti:

  1. „Poradenská a konzultační činnost, zpravování odborných studií a posudků“ a
  2. „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“.

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. k obsahovým náležitostem výše zmíněné živnosti pod bodem 60 „Poradenská a konzultační činnost, zpravování odborných studií a posudků“ uvádí, že jejím obsahem „není (nejsou) ani právní porady (zejména zastupování zájmů jedné strany proti zájmům strany druhé před soudem nebo jinými právními institucemi).“ Slovo „zejména“ stojí za zdůraznění proto, že jeho použití dělá z uvedeného výčtu výčet příkladný, nikoli uzavřený.

Službami v rámci oboru činnosti pod č. 70 „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ se rozumí „Služby v oblasti administrativní správy, zejména sekretářské a podobné služby, dále služby organizačně hospodářské povahy, zejména poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty z vlastních zdrojů (například pro podnikatelské účely), odkup pohledávek, přebírání závazků a jejich úhrada, postoupení pohledávek, operace směřující k řešení platební neschopnosti, poskytování ručení za bankovní úvěry nebankovními subjekty, vypořádání mezipodnikových závazků a pohledávek.
Dále technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta, a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti. Dále poskytování certifikačních služeb a certifikace systémů řízení jakosti. Poslední skupinou je sice poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností, ovšem výhradně pro zadávání veřejných zakázek (a další služby obdobné povahy).

Je tak evidentní, že prostřednictvím oboru obou výše uvedených činností není možné právní služby poskytovat.

Sluší se dodat, že v obchodním rejstříku je zapsána i obchodní společnost Indoc, s. r. o. Předmětem podnikání této společnosti do 15. 6. 2015 byla činnost organizačních a ekonomických poradců, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, poradenská činnost v oblasti výběrových řízení, zprostředkovatelská činnost v oblasti vztahů s veřejností, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, zpracování dat, služby databank a správa sítí, a od 15. 6. 2015 jediný předmět podnikání, a to výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona. Dle živnostenského rejstříku Indoc, s. r. o., má zaznamenán jediný předmět podnikání, a to Výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona a v jeho rámci osm oborů činnosti, z toho pět od 15. 3. 2000 a tři od 20. 3. 2002, ovšem nikoli obor činnosti „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.“


Činnost sdružení INDOC je aktuálně předmětem zájmu orgánů činných v trestním řízení a Česká advokátní komora sleduje, k čemu šetření činnosti jmenovaných dospěje. Bez ohledu na tento fakt existuje z výše uvedeného velmi silné podezření, že jmenované sdružení INDOC porušuje zákon a rozhodně nelze nikomu doporučit, aby si od nich nechal radit nebo se dokonce zastupovat ve své právní věci.
 


 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi