Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Upozornění na zneužití/záměnu jména advokáta

Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár (ev.č. ČAK 19148) upozorňuje na možné zneužití nebo záměnu jeho identity jakožto advokáta:

"Už dvě osoby mi volaly a následně mi i přeposlaly emailovou korespendenci, podle níž "Ing. P. Molnár" vůči nim vymáhá dluh za právnické společnosti ve spojitosti s údajnou prezentací v katalozích firem. Tito lidé mě ubezpečili, že žádný takový dluh nemají a nikdy ani nevyužili služeb daných společností. Jelikož nenašli jiného Ing. P. Molnára na internetu, než mne jakožto advokáta, spojili se se mnou," sděluje Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár a vysvětluje: "Rád bych tímto sdělením preventivně předešel tomu, aby si veřejnost spojovala ´vymahačské´ jednání neznámé osoby s mojí činností jakožto advokáta. Rád bych tak zabezpečil, aby bylo i do budoucnosti zachováno moje dobré jméno a pověst advokáta a tím současně i dobrá pověst advokátního stavu a České advokátní komory."

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi