Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY - nové termíny stanovené ČAK

Skvělá zpráva pro advokátní koncipienty a advokátní koncipientky, kterým světová pandemie koronaviru a následná opatření znemožnila vykonat advokátní zkoušky v řádně vypsaných termínech! Vzhledem k příznivému vývoji a v přesvědčení, že stávající omezení to již umožní, rozhodla se Česká advokátní komora vypsat náhradní termíny advokátních zkoušek.

 

Termín písemného vstupního testu advokátních zkoušek se ze dne 8. června 2020 přesunuje na termín ve dnech 22. až 24. června 2020.

Přihlášku spojenou se žádostí o uznání jiné právní praxe je možné poslat do 11. května 2020, termín pro poslání přihlášky bez žádosti o uznání jiné právní praxe končí dnem 14. května 2020.

Přihlášení a registrovaní uchazeči budou informováni Odborem výchovy a vzdělávání a budou včas vyrozuměni.

Místo původního termínu březen/duben 2020 se bude písemná část advokátních zkoušek konat ve dnech 24. až 26. srpna 2020ústní části zkoušek ve dnech 7. a 8. září 2020, popř. v Praze také ve dnech 9. a 10. září 2020.

Advokátní koncipienti a advokátní koncipientky přihlášení na původní termín březen/duben 2020 budou automaticky zařazeni na nově stanovené termíny, o čemž budou včas a řádně vyrozuměni.

Místo původního termínu květen/červen 2020 se bude písemná část advokátních zkoušek konat ve dnech 21. až 23. září 2020 a ústní části zkoušek ve dnech 5. a 6. října 2020, popř. v Praze také ve dnech 7. a 8. října 2020.

Advokátní koncipienti a advokátní koncipientky přihlášení na původní termín květen/červen 2020 budou automaticky zařazeni na nově stanovené termíny, o čemž budou včas a řádně vyrozuměni.

Na tento termín budou také podle možnosti a kapacity zařazeni uchazeči, kteří se přihlásí do 14. července 2020.

Uznávací zkoušky a zkoušky způsobilosti se konají v řádně vyhlášených termínech.

O případných dalších změnách bude průběžně rozhodováno s ohledem na stanovená omezení.

S ohledem na stěhování Odboru výchovy a vzdělávání ČAK v Praze z paláce Dunaj do nových prostor v Myslíkově ulici, prosíme, kontaktujte pracovníky odboru až do 17. května 2020 pouze telefonicky či e-mailem.

ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY - náhradní termíny stanovené ČAK, pdf 232kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi