Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Oznámení o zneužití jména advokáta

JUDr. Zuzana Šloufová (ev.č. ČAK 10600) upozorňuje, že nejméně v jednom případě bylo zneužito její jméno a identifikační údaje advokáta. "Policie ČR mi předložila smlouvu o zápujčce, k níž byla připojena ověřovací doložka. Údajné vydlužitelce jsem podle ní ověřila podpis a ověřovací doložku opatřila svým razítkem. Dále jsem měla vydlužitelku vyzvat k zaplacení dluhu ze smlouvy o výpujčce. Ověření jsem neprováděla a ověřovací doložku nepřipojovala. Uvedený podpis není můj a razítko tohoto typu nepoužívám," prohlásila JUDr. Šloufová.
Zároveň zdůraznila, že pokud by se na jakýchkoli dokumentech objevila ověřovací doložka tohoto typu nebo toto razítko, zcela jistě se nejedná o doložku jí vystavenou a dokument pocházející z její advokátní kanceláře.
Od takovýchto listin a potvrzení se advokátka distancuje.

 


 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi