Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Přijatelnost stížností k ESLP (informační video)

 

Informační video na téma Přijatelnost stížností k ESLP (s titulkami v češtině) naleznete zde: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/courtalks&c=

V patnáctiminutovém videu vysvětluje advokátka Kanceláře Evropského soudu pro lidská práva podmínky přijatelnosti, které musí splnit každá stížnost, aby ji mohl Soud dále projednat.
Video je adresováno právním profesionálům a organizacím občanské společnosti.
Video bylo vytvořeno ESLP ve spolupráci s programem HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Evropy (
http://www.coe.int/help).

 • Celý text videa: http://www.echr.coe.int/Documents/COU...
 • Judikatura ESLP vztahující se k videu: http://www.echr.coe.int/Documents/COU...
 • Praktická příručka k podmínkám přijatelnosti: http://www.echr.coe.int/Documents/Adm...

   
 • Obsah videa:
  1. Formulář stížnosti a článek 47 Jednacího řádu Soudu
  2. Vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků a šestiměsíční lhůta (čl. 35 (1) Úmluvy)
  3. Zneužití práva podat stížnost (čl. 35 (3) Úmluvy)
  4. Stížnost již dříve předložená Soudu nebo jinému mezinárodnímu orgánu (čl. 35 (2) Úmluvy)
  5. Postavení poškozeného (čl. 34 Úmluvy)
  6. Odpovědnost státu (Ratione personae) (čl. 35 (3) Úmluvy)
  7. Územní působnost (Ratione loci) (čl. 35 (3) Úmluvy)
  8. Časová působnost (Ratione temporis) (čl. 35 (3) Úmluvy)
  9. Předmět stížnosti (Ratione materiae) (čl. 35 (3) Úmluvy)
  10. Absence podstatné újmy (čl. 35 (3) (b) Úmluvy)
  11. Zjevná neopodstatněnost (čl. 35 (3) Úmluvy)
  12. Závěreční poznámky

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi