Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Jak ochránit data a přístup k nim?

24. 3. 2020, ČT 24, str. 8, 22:00, Události, komentáře, Advokacie

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

Říká David Borek, to byl pohled z Izraele a v Událostech, komentářích teď pohled na českou chytrou karanténu. Tomáš Sokol, advokát. Dobrý večer.

Tomáš SOKOL, místopředseda České advokátní komory

--------------------

Dobrý večer.

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost, veřejné správy a ochranu soukromí. Dobrý večer i vám.

Oldřich KUŽÍLEK, poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí

--------------------

Dobrý večer.

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

Ochranu soukromí, jak se vám poslouchalo to, co jsme teď slyšeli?

Oldřich KUŽÍLEK, poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí

--------------------

Já vás překvapím, všichni, kdo mě znají, vědí, že jsem velmi razantní ochránce soukromí. Ale tady v této věci se nacházíme trošku ve zmatku. Jednak chci zcela demitizovat, že by ta věc správně souvisela s nouzovým stavem. Je to věc, která podle mého názoru je založena čistě jenom zákonem o ochraně veřejného zdraví, který platí pořád a míří na to, že prostě je-li k dispozici jakýkoliv technický prostředek k trasování nebezpečné infekce, tak epidemiologové za nějakých okolností relativně velmi takových zcuknutých do minimalistického použití těch /nesrozumitelné/, by měli mít vlastně přístup k jakýmkoliv takovýmto datům. Je to prostě právní titul podle článku 6.1e ve veřejném zájmu se můžou použít tato osob..., tyto osobní údaje ať je má kdokoliv. Srovnejme to s tím, že může být na zelinářství kamera a druhý den tam někdo přijde a řekne, prosím vás, tenhle ten člověk nešel tady? Ukažte mi z té kamery a má na to ten hygienik taky právo. Tohle to je jenom jiná technologická rovina. No, čili já si myslím, že ten výsledný tvar, který byl stabilizován v tom rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, popis, že ten člověk dá jakýsi informovaný souhlas, což je pomatení pojmů trošku, podstatné je, že informován, že je u toho, že to jenom na 6 hodin a že ty data se od operátorů stáhnou, že je ve výsledku správně vybalancovaný přiměřenost, test přiměřenosti, který tam sice neproběhl formálně, ale jako by byl lidsky rozumně udělaný. A že v tomto rozsahu to je možné.

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

Jak je, pardon, jak si to představit prakticky? Udělím souhlas nebo respektive budu informovaný o tom, že uděluji souhlas, oni se vědou moje elektronické záznamy z posledních pěti dnů a teď mi bude při při rozhovoru s hygienikem mi budou připomínat, tady jste byl v téhle a téhle prodejně a teď si vzpomeňte, kdo tam vedle vás sahal na rohlíky, je to tak?

Oldřich KUŽÍLEK, poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí

--------------------

Ano, takhle je to vytvořeno, takhle to probíhá, pokud jsem informovaný. Já jsem myslel, že teď mluvíme spíš o tom právním pozadí, jestli to je možné. Takhle to prakticky probíhá, je to připomenutí paměti. Já spíš chci říct, že to si myslím, že to možné je, nedivil bych se tomu a jako příklad bych řekl, co když by přišla epidemie mnohem drastičtější, to znamená někdo projde a za ním padají mrtví, řekněme, tak se přece nikdo nebude jako divit tomu, že jsou-li někde ta data, kudy šel, tak se prostě použijou, ale je dobře, že to je velmi úzce zúženo jenom na tu nejbližší oblast a je to pod kontrolou toho, koho se to týká a s jeho plným informováním a s jeho akceptací.

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

Na druhou stranu kdokoliv viděl obrázky z Itálie, tak myslím, že drastičtější důkazy toho, jak to všechno může končit, nepotřebuje. Pane, pane Sokole, vidíte vy to stejně, že už je tady ten právní základ pro to, aby, aby úřady postupovaly, tak jak, jak jsme se teď bavili?

Tomáš SOKOL, místopředseda České advokátní komory

--------------------

No, já bych především řekl, že právní základ v zásadě vůbec není potřeba, pokud se toho člověka zeptají, jestli souhlasí s tím, aby tedy měli přístup k jeho datům, který jsou tedy u toho provozovatele toho telekomunikačního systému a on řekne samozřejmě, tak je všechno vyřešeno. Jiná věc je, když tedy se vyskytne, a já teda doufám, že by se v praxi nevyskytl, protože já jinak samozřejmě lidsky tomu systému fandím, to jako nejde o to hledat nějaké záminky pro to, aby se, aby ten systém byl blokován, je to dobře, že by to takhle fungovalo, ale když ten člověk řekne, že teda on to z nějakého důvodu nesdělí nebude souhlasit s tím, aby tedy šly za tím provozovatelem a zjistili si teda ta data, tak, jestli tady existuje nějaký právní prostor nebo nějaký systém, který může ten jeho nesouhlas překonat a tím si nejsem jistý, a právě proto jsem zvědavý, jak to mají tedy vymyšlené, když se, když teďka se začalo hovořit o tom, že by někdy po tom 1. dubnu to mělo začít fungovat, tak já se upřímně přiznám, že jsem tedy velmi zvědav, jak to mají vymyšlené a fandím jim, aby to měli vymyšlené tak, že budou, řekněme, schopni nějakým způsobem ten nesouhlas nahradit, typicky v trestním řízení všichni víme, tam prostě řekne soud ano, je povinen vydat ty údaje ten, kdo je drží, to znamená ten provozovatel, a je to vyřešeno, ale trochu to, chvilku to trvá, ne příliš dlouho, tak, jestli to půjde touhle cestou nebo nějakou jinou, nevím.

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

A to, že země v nouzovém stavu, nenahrává tomu, že by to mohl být poměrně rychlý proces a jednodušší proces, než za normálních okolností?

Tomáš SOKOL, místopředseda České advokátní komory

--------------------

No, v současné době asi nikoliv, protože ten nouzový stav, po kterém tedy následují krizová opatření, tak zákon o krizových opatřeních v zásadě neumožňuje, prolomit tuto občanskou svobodu. Umožňuje prolomit některé jiné, ale na ochranu sdělovaných nebo těch listovního tajemství, to znamená článek 13 Listiny základních práv a svobod, tak ten tam není, to znamená ten se a priori prolomit takhle nedá.

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

A to je, to je tedy ten důvod, proč třeba vláda nesáhla k tomu diskutovaném kroku ve chvíli, kdy se říkalo, každý, kdo se vrací z Itálie, tak bude muset jít do karantény, proč vlastně nedohledávala data o jednotlivých SIM kartách mobilů přihlašovaných v zahraničí v té, v té dané oblasti v daném, daném dnu?

Tomáš SOKOL, místopředseda České advokátní komory

--------------------

No já nemohu říct, jaké důvody měla vláda, protože nevím, jaksi ...

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

Ale jestli to bylo, jestli to bylo /nesrozumitelné/,

Tomáš SOKOL, místopředseda České advokátní komory

--------------------

Ale lze předpokládat, že to takhle mohlo být, řekněme, je to pravděpodobný důvod.

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

Pane Kužílku, dá se očekávat, že stát by použil tyhle nástroje, to znamená sledování mobilních telefonů, karet ve chvíli, kdy podepíšu ten informovaný souhlas i k tomu, aby monitoroval pohyb člověka, který má být v karanténě, to znamená, jakýsi takový lowcostový elektronický náramek?

Oldřich KUŽÍLEK, poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí

--------------------

To je těžká otázka. Já už jsem to řekl, pořád to nechce se slyšet. Za prvé vůbec to nesouvisí s nouzovým stavem, to je prostě jenom zákon o ochraně veřejného zdraví. A za druhé, ...

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

A podle toho zákona je to možné?

Oldřich KUŽÍLEK, poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí

--------------------

A za druhé já se domnívám, že to prostě možné je, ale, že by ten, kdo to dělá, musel v souladu s obecným nařízením, tedy nařízením evropským o ochraně osobních údajů vypracovat dost dobrý balanční test a nastavit velmi dobrá, řekl bych, ochranná opatření, aby to zůstalo, jak říkám v minimu, naprostá minimalizace. To opatření tak, jak je teď napsané o tom trasování, tak je. Kdyby někdo chtěl to použít pro to další sledování, kontrolování, tak by se dostal asi do velkých otazníků. A nemyslím si, že by mu to jako vyšlo, že by to vyšlo, ale znovu říkám, nesouvisí to s nouzovým stavem.

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

Toto jsme ani říkali. Podle právníka, jak, jak vy to vidíte?

Tomáš SOKOL, místopředseda České advokátní komory

--------------------

No, jaksi asi nějaké dlouhodobější využívání těch provozních a lokalizačních údajů k sledování té osoby, já si to i za situace, kdyby to jaksi lidsky bylo pochopitelné, kdyby to mělo sloužit opravdu bezvýhradně dobrému účelu, tak si to nedovedu představit v tom dnešním režimu bez nějakého souhlasu soudu, anebo bez speciální úpravy, která by umožnila vyhnout se tomu soudnímu souhlasu s tím, aby ty údaje byly takto využívány.

Oldřich KUŽÍLEK, poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí

--------------------

Promiňte, jenom upozorním, uvědomme si hlavně reálně tu situaci, když by to jako se řeklo, že jo, no, tak, co ten člověk udělá? Nechá ho doma. No to je úplně jako bláznivá debata svým způsobem, kterou doporučuju téměř jako opustit a držet se zdravého rozumu.

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

Pojďme k věci, která se děje, to je zákaz cestování, jak dlouho to může vláda prodlužovat, co je k tomu zapotřebí z právního hlediska, pane Sokole?

Tomáš SOKOL, místopředseda České advokátní komory

--------------------

No, tak tohle, pokud jde o svobodu pohybu, tak tu umožňuje krizový zákon limitovat, to znamená, že tam je vláda, řekněme, v tomto punktu je poměrně pevná.

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

Po dobu trvání stavu nouze?

Tomáš SOKOL, místopředseda České advokátní komory

--------------------

Po dobu trvání stavu nouze samozřejmě. A zase nebudeme se bavit o tom, že i tady je požadavek, aby to bylo přiměřené, to znamená, aby to nebylo jaksi hrubý nepoměr, nepřiměřené tomu sledovanému cíli, to vynechám, i když je to velice důležitý, důležité kritérium. Tak po dobu toho nouzového, nouzového stavu. Pokud tedy po 30 dnech bude prodloužen nouzový stav tedy se souhlasem Poslanecké sněmovny, tak to pravděpodobně může trvat i nadále. Jestli tedy 2 roky, jak se tady ozývá, to si netroufám odhadnout a připadá mi to jako hodně silné, ale to je prostě věc, kterou nedokážu posoudit.

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

Já jsem to bral jako, jako s ohledem na to, jaká bude situace samozřejmě za českými hranicemi do určitých zemí, s ohledem na vývoj epidemie, pandemie teda v těch jednotlivých zemích, ale každopádně bylo by to nahraditelné třeba opatřením po příjezdu, to znamená nemůžeme zakázat občanovi vycestovat, ale po příjezdu v okamžiku, kdy vstoupí znovu na území České republiky, půjde například na 14 do karantény?

Tomáš SOKOL, místopředseda České advokátní komory

--------------------

No jako popravdě řečeno, dovedu si to představit, myslím si, že tedy, pokud bychom udržovali nouzový stav v nějakém režimu, anebo je-li tedy podle těch zdravotních předpisů a bavili se tady o karanténě, která je diagnostikovaná z medicínského hlediska, tak si to dovedu představit. Nejsem si pouze jist, jestli by mohla automaticky fungovat jenom proto, že se někdo vrací z té země, pokud by to nebylo ohnisko epidemie, protože to ohnisko epidemie je důležitý pojem, jakmile se vrací ze země, kde je ohnisko epidemie, tak už na něj dopadají ta preventivní opatření, takže zase tady trochu kombinujeme nebo spekulujeme o věcech, které jsou velmi nejisté, ale řekněme, že zajisté situace si to dokážu představit.

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

Na druhou jsem pro mnoho lidí, kteří mají zkušenost s tím, že za hranice se prostě cestovat nedá, je to velmi důležité.

Tomáš SOKOL, místopředseda České advokátní komory

--------------------

To určitě.

Michal KUBAL, moderátor

--------------------

Pánové, děkuji za váš čas. Doufejme, že na tyto scénáře opravdu nedojde. Díky.

Oldřich KUŽÍLEK, poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí

--------------------

Děkujem.

 

 
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi