Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Kladivo na špatné soudce

Soudci mají konečně přestat rozhodovat sami o sobě. V kárných senátech je budou kontrolovat i laici

Ten plán se rodil dlouho. Šlo o to, jak zařídit, aby soudci byli více otevřeni vnějšímu světu a aby o jejich odvolatelnosti rozhodoval také někdo jiný než oni sami.
“Pokud sami soudci posuzují kolegu soudce, tak často trpí soudcovskou falešnou solidaritou,” říká ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
Skutečně to vypadá, že má pravdu: před týdnem stál před kárným senátem soudce Pavel Nagy. Vymyslel si soudní jednání, sepsal o něm protokol, sepsal i žalobu a sám ve své kanceláři “rozhodl”. Když se jeho průšvih provalil, stanul před kárným senátem Nejvyššího soudu. A ten ho “potrestal”: snížil mu plat o čtvrtinu na půl roku.
Soudí tedy dál.
Ostatně celá justice nemá v této chvíli zrovna nejlepší pověst: po sérii soudních sporů mezi prezidentem a předsedkyní Nejvyššího soudu Ivou Brožovou přišel “na řadu” její zástupce. Místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera čelí nyní kárné žalobě za to, že se vloni několikrát sešel se státní zástupkyní Zlatuší Andělovou, která měla na starosti korupční skandál tehdejšího místopředsedy vlády Jiřího Čunka.
Podle žaloby Kučera Andělové vysvětloval, že “nezávislost v rozhodování musí jít stranou politickým zájmům”. Po Čunkově obžalobě totiž hrozil pád vlády.
Nyní to tedy bude muset znovu vysvětlovat kárnému senátu.
Budou ale jeho členové opravdu nezávislí? Pokud se totiž Kučera po prvním verdiktu kárného senátu odvolá, budou ho soudit soudci Nejvyššího soudu. Tedy nejbližší spolupracovníci. Ti, s nimiž se potkává každý den na chodbě cestou do své kanceláře.

Ať nerozhodují jen soudci!
Otázka zní: Je vůbec správné, aby sporné jednání soudce, či soudního funkcionáře bylo posuzováno tímto způsobem? Aby o jeho osudu rozhodovali výhradně jeho profesní kolegové? Každý ze soudců má totiž zajištěnou neodvolatelnost, pokud si plní své povinnosti. Jestli se například jeho nadřízený domnívá, že je neplní, pošle ho před kárný senát. Ale tím složitý proces nekončí. Kárně odsouzený soudce se může ještě odvolat. A třeba zvrátit i rozhodnutí o odvolání z justice. Tak to ostatně udělal i Nagy, kterého v první instanci soud zbavil taláru. Odvolání se mu tedy vyplatilo.
Hůř dopadla prestiž justice, která je notně otřesena. Co na tom změní výzvy ministra spravedlnosti či prezidenta Soudcovské unie, aby Nagy rezignoval? Ostatně, jak se asi dnes budou cítit ti, kteří budou mít tu smůlu, že je bude soudit “problémový soudce” Nagy?
Ale nejde jen o něj. “Dobré pověsti soudců nepřispívají rozhodnutí kárných senátů, která jsou někdy signálem, že sami soudci posuzují své kolegy benevolentně,” říká ministr. Není zdaleka jediný, kdo je přesvědčen, že se současný způsob trestání soudců musí změnit.
Stejný (jen v podrobnostech mírně odlišný) názor zastává i předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, který se touto otázkou zabývá už od loňského léta. Na druhé straně, profesní organizace soudců, Soudcovská unie, změnám příliš nepřeje a dává to najevo.

Revoluce přichází Nový návrh, který se nyní rodí na ministerstvu spravedlnosti je totiž opravdu revoluční.
Pokud Pospíšil navrhovanou novelu prosadí, poprvé od roku 1989 budou o soudcích rozhodovat nesoudci. Ministr navrhuje, aby o proviněních soudců (ale i soudních funkcionářů či státních zástupců) rozhodoval kárný soud, který by sídlil na Nejvyšším správním soudu v Brně. A kárný senát by tvořili soudci jen z poloviny.
Druhou polovinu by tvořili přísedící z jiných oborů: navrhovali by je například předsedové advokátní či notářské komory či děkani právnických fakult. “Podle návrhu vedle soudců v takovýchto kárných senátech mají také sedět jiní právníci, advokáti, notáři, případně exekutoři. Pan ministr doufá, že novela napomůže k větší vyváženosti a objektivitě kárných senátů,” říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Zuzana Kuncová.
Soudci se však musí připravit na další novinky: návrh na kárné řízení bude moci podat i ombudsman. A řízení bude jednostupňové, takže kárně odsouzený soudce se už nebude moci odvolat, jako to udělal Nagy.

Nic nového pod sluncem Odborníci připomínají, že návrh je sice převratný, ale zcela nový není. Trestání soudců řešily zákony za doby rakouské monarchie, první republiky i po únoru 1948. A o profesní budoucnosti soudců rozhodovali laikové v kárných senátech jednu dobu i za komunistické éry, tehdy se ovšem přísedící nazývali soudci z lidu (o jejich nezávislosti se však dá dnes jistě pochybovat). V zahraničí podobné modely dnes úspěšně fungují.

Bude boj o přísedící? Přestože zákon má velkou šanci, že jej parlament schválí, ministr Pospíšil počítá, že se o něm ještě povede debata v ústavně-právním výboru Sněmovny. V ní nejspíš půjde o to, kdo přesně do kárných senátů zasedne. Soudci mají velké výhrady k advokátům: “Není standardní, když se jeden den potkáváte v jednací síni s advokátem a druhý den ho máte v kárném senátě. On je zástupcem účastníka řízení. Rozhodujete třeba právě tu jeho věc a druhý den v kárném senátu je to naopak,” říká místopředsedkyně pražského krajského soudu Lenka Ceplová. Debatovat se nejspíš bude i o tom, zda v senátech mají být i zástupci exekutorské komory, což nepovažuje za vhodné předseda Baxa.

Boží výzva Advokát Lubomír Müller připomíná, že každý, kdo chce přispět k očistě a lepšímu fungování justice, má možnost na tom “zapracovat” už dnes. Je přesvědčen, že je jen třeba důsledně trvat na svých právech a stěžovat si, třeba i opakovaně. Připomíná případ svého klienta Vladimíra Lívance. Ten včas nedostal odškodnění, a tak za něj hned podal stížnost k soudu. Soudce Karol Kubíček však stížnost na průtahy řešil tak, že další průtahy sám způsobil.
“Absurdita celé věci je v tom, že v řízení kvůli průtahům v délce asi půl roku došlo k průtahům několikanásobně vyšším, než byly ty původní průtahy,” říká Müller.
Podal tedy stížnost na soudce Kubíčka jeho nadřízeným. Kupodivu uspěl. Kubíček měl na svědomí více prohřešků. Takže jej 5. března kárný senát Nejvyššího soudu zbavil funkce. Ale nebylo to poprvé, co po stížnostech advokáta Müllera musel některý soudce opustit své místo. Když si Müller stěžoval na místopředsedu ostravského krajského soudu přímo ministerstvu spravedlnosti (šlo opět o průtahy), ten sám rezignoval na místopředsednickou funkci.
“Mým cílem není, aby soudci byli odvoláváni a měli problémy, ale aby věci mých klientů byly včas vyřešeny. Nejde o to, aby padaly hlavy, to justici nijak nepomůže,” vysvětluje svůj postoj. A dodává citát z Bible: “Boží výzva: Nechte se napravit, soudci země!” 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi