Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokáti proti totalitě

12. 2. 2020, blog.idnes.cz, Vladimíra Bošková

Česká advokátní komora svým projektem vzdala hold právníkům, kteří doplatili na totalitní moc, ať nacistickou, anebo tu komunistickou.

Upozorňuji na knižní novinku - Advokáti proti totalitě (P. Toman, O. Šebesta a kol., Mladá fronta a ČAK). V dějinách advokacie by se jistě našlo mnoho jedinců odborně zdatných a navíc na vysoké mravní úrovni, publikace. Mnou uvedená publikace seznamuje s několika takovými osobnostmi, které se nejen snažily obstát vzorově ve své profesi, ale navíc se pokoušely bojovat s totalitním režimem. Zpravidla na to doplatily. "Totalitní režimy vnímaly advokáty výhradně jako poslušný nástroj pro výkon státní správy. (...) Z výkonu tohoto povolání byly vylučovány početné skupiny, které byly definovány podle rasového nebo třídního měřítka. Zatímco ještě v roce 1938 bylo v českých zemích zapsáno 3845 advokátů, do roku 1951 se jejich počty snížily na pouhých 570." Polovina z vybraných osobností publikace čelila oběma totalitním režimům; účastnila se protinacistického odboje, ale po únoru 1948 se dostala do konfliktu i s komunistickým režimem, uvádí historik P. Blažek (Ústav pro studium totalitních režimů).

Je tu zachycen i např. příběh Kamila Reslera, který musel obhajovat K. H. Franka. Dále Jiřího Křížka, jehož komunisté dodatečně připojili ke skupině kolem (popravené právničky a poslankyně) Milady Horákové - mj. i na tomto příběhu je patrno, jak totalitní moc spolu s vybraným jedincem ničila i celou jeho rodinu. Jaroslav Borkovec - advokát, který byl v rámci jednoho z politických procesů po únoru 1948 popraven, ač se za druhé světové války za domácí odboj dostal do německého vězení a v květnu 1945 se účastnil bojů o Staroměstskou radnici. Zinscenovaný proces za komunistické totality mu ovšem "přišil" pokus o ozbrojený protikomunistický převrat.

Osudy dalších a dalších osobností v publikaci mě dojímají. Například advokáta komunisty zavražděného generála Heliodora Píky - Rastislava Váhaly. Publikace zahrnuje i výběr advokátů, kteří se snažili čelit komunistické moci či zvůli v tzv. době normalizace, po srpnu 1968. Vzpomínka mj. na Otokara Motejla. Snažil se např. ochránit spisovatele a publicistu Vladimíra Škutinu. Po r. 1989 se O. Motejlovi dostalo významných pracovních pozic, ale i pak se setkával s něčím, co jedinci tohoto typu snášejí špatně. Jeho blízcí vzpomínají, jak ho jednou pozvali na vládu a on tam musel "poslouchat nesmysly", Během jednání se zvedl a řekl: "Vy možná ještě máte čas dělat chyby, ale já už ne!" - a prásknul dveřmi.

Projekt České advokátní komory je širší, ČAK jím chce představit veřejnosti své kolegy, na něž "je právem hrdá". V jejich životních osudech lze hledat inspiraci a povzbuzení i pro ostatní, uvádějí P. Toman a O. Šebesta (2019, 30. výročí 17. listopadu 1989).

Za komunistického režimu si naše společnost zvykla (byla přinucena) psát o únoru 1948 s velkým písmenem "Ú" (a podobná výročí), úmyslně užívám písmeno malé.
 
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi