Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Dopisy redakci

13. 2. 2020, Lidové noviny, str. 13, Názory

Obviněného nemůžeme nutit násilím

Ad LN 5. 2.: Jen kamera zloděje neusvědčí

Nutím se věřit, že se Martin Hrinko, bývalý šéf pořádkové policie, pouze nešikovně vyjádřil, pokud popisuje, že advokát každý kamerový záznam zpochybní a bude se snažit osvobodit pachatele za každou cenu.

Podle § 41 odst. 1 trestního řádu je obhájce povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc, účelně využívat k hájení jeho zájmů prostředků a způsobů obhajoby uvedených v zákoně, zejména pečovat o to, aby byly v řízení náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny nebo jeho vinu zmírňují, a tím přispívat ke správnému objasnění a rozhodnutí věci. To není žádná závadová literatura nebo zakázané čtení, nýbrž text zákona přijatého v době hlubokého socialismu.

Ze slov výše jmenovaného, že jde o šikovnost kriminalisty, jak donutí obviněného se doznat, prýští pohrdání základními lidskými právy. Podle § 92 odst. 1 trestního řádu obviněný nesmí být žádným způsobem donucován k výpovědi nebo doznání. Při výslechu je nutno šetřit jeho osobnost. Lze vyjádřit uspokojení, že dotyčný je již jenom bývalým šéfem pořádkové policie.

JUDr. František Schulmann, mailto:schulmann@aksas.cz

Němcova si máme vážit

Ad LN 12. 2.: Zeman o náměstí Borise Němcova: „Upatlané čecháčkovství“

Překvapila mne a nerozumím reakci pana prezidenta na rozhodnutí Prahy o pojmenování prostranství před ruskou ambasádou po zavražděném ruském novináři.

Domnívám se, že přestože Boris Němcov nebyl přítelem ruského prezidenta, byl to ruský občan, který demokratickým způsobem bojoval za svou pravdu – a takových lidí bychom si měli vážit ať už u nás, nebo v cizině. A dehonestovat takovým způsobem rozhodnutí zvolených zastupitelů se mi také nelíbí.

Zdá se, že Miloš Zeman, nemá v poslední době co říci, a tak alespoň „kope“ kolem sebe a obšťastňuje nás svými urážlivými bonmoty.

MUDr. Vilém Hofman, Libáň

Dopisy jsou redakčně kráceny.

Své příspěvky posílejte do rubriky Názory na adresu LN, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov nebo e-mailem na adresu mailto:dopisy@lidovky.cz.

Názory v této rubrice nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi