Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

POZOR, DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ! Upozornění na možné hromadné zneužití jmen advokátů

JUDr. Tomáš Linhart (ev.č. ČAK 00365), Mgr. Vít Kučera (ev.č. ČAK 16957) jménem k.law advokátní kancelář s.r.o. upozorňují na možné zneužití svého jména, jmen svých kolegů a jména jejich advokátních kanceláří. V této souvislosti zvažují podání trestního oznámení. Důvodem je falešný mail, požadující vyplacení vysoké finanční částky, hrozící žalobou za její neuhrazení, jenž se na první pohled jeví být předžalobní výzvou.

 

Advokátní kancelář JUDr. Linharta je stejně jako AK k-law od rána 3. ledna nepřetržitě kontaktována řadou osob, kterým byl doručen email, podepsaný Tomášem Linhartem advokátem, Mgr. Vítem Kučerou, advokátem, Mgr. Michalem Kapitánem, advokátem, Mgr. Petrou Stoklasovou, advokátkou, Mgr. Marií Timoščukovou, advokátní koncipientkou, Mgr. Tomášem Linhartem, advokátním koncipientem, Ing. Denisou Vikovou, manažerkou vnějších vztahů AK k-law nebo studenty, působící v této AK, Patrikem Šimonkem, Valentinou Aulisa a Anetou Štěpničkovou.

Text emailu, který občané konfrontovali s advokátem JUDr. Tomášem Linhartem, je následující:

"Dobrý den,  kontrolou naší účetní evidence jsme zjistili, že jste nám dosud neuhradili dlužnou částku ve výši 6.437,- Kč.  Současně vás tímto upozorňujeme, že pokud k úhradě uvedené částky na základě této písemné výzvy dobrovolně nedojde, případně se ani neozvete, a to obratem, za účelem návrhu akceptovatelného řešení této situace, jsme připraveni se domáhat uvedeného nároku právní cestou, především pak podáním žaloby k místně příslušnému soudu prostřednictvím zvolené advokátní kanceláře.  Dôvodová správa v příloze (zahrnuje fakturu a smlouvu).  

S pozdravem a přáním hezkého dne, Tomáš Linhart
advokát/attorney at law Opatovická 1633/4, Praha 1" 

Do k-law přišly kupříkladu tyto maily:

"Vážení,
Do dnešního dne jste nesplnili Vaši zákonnou povinnost a nevrátili mi zaplacenou finanční částku, kterou jste byli povinni mi vrátit. Současně vás tímto upozorňujeme, že pokud k úhradě uvedené částky na základě této písemné výzvy dobrovolně nedojde, případně se ani neozvete, a to obratem, za účelem návrhu akceptovatelného řešení této situace, jsme připraveni se domáhat uvedeného nároku právní cestou, především pak podáním žaloby k místně příslušnému soudu prostřednictvím zvolené advokátní kanceláře. Dôvodová správa v příloze (zahrnuje fakturu a smlouvu).
S pozdravem,
Michal Kapitán
advokát/attorney at law
Opatovická 1633/3, Praha 1"

"Vážení,
kontrolou naší účetní evidence jsme zjistili, že jste nám dosud neuhradili dlužnou částku ve výši 6.437,- Kč. V opačném případě budu nucen obrátit se se svým nárokem na soud s návrhem na vydání platebního rozkazu. Věřím však, že to nebude nutné. Dôvodová správa v příloze (zahrnuje fakturu a smlouvu).
S pozdravem a přáním hezkého dne,
Michal Kapitán
advokát/attorney at law
Opatovická 1667/5, Praha 1"


"Příloha, kterou tvoří soubor s názvem ´Dôvodová správa č.1´a číslo, zřejmě obsahuje viry," domnívá se JUDr. Linhart a vysvětluje: "Přestože v textu předmětného emailu je uvedená jiná adresa sídla s ohledem na to, že jsem v současné době jediný advokát tohoto jména s aktivním výkonem advokacie, adresáti emailu se se žádostí o vysvětlení obracejí na mě." 

"Předmětné e-maily nepochází od osob působících v naší kanceláři, nejsou odeslány z našeho serveru a nemáme s nimi nic společného. Plně se od nich distancujeme. Na základě dostupných informací se přitom můžeme důvodně domnívat, že se jedná o podvodné emaily, zneužívající kontaktní údaje osob působících v naší kanceláři dostupné na internetu. Na webové stránky naší advokátní kanceláře jsme proto vložili upozornění na podvodné e-maily a současně budeme celou věc řešit s Policií České republiky podáním trestního oznámení na neznámého pachatele, " prohlásil Mgr. Vít Kučera.
 

"Moje advokátní kancelář s předmětným emailem nemá nic společného a od jeho obsahu se zcela distancuje," uvádí JUDr. Tomáš Linhart, advokát, soudní tlumočník jazyka německého, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, rozhodce Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (Vienna International Arbitral Centre).

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi