Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Totalita se může vrátit, zvěrstva si musíme připomínat, říkají autoři Advokátů proti totalitě

10. 2. 2019, info.cz, Právo, Jan Januš

Desátým dílem o víkendu skončil velký seriál Advokáti proti totalitě, který INFO.CZ připravilo jako mediální partner stejnojmenného projektu České advokátní komory. U příležitosti dnešního Mezinárodního dne lidských práv se za tímto počinem ohlížíme s autory knihy Advokáti proti totalitě Petrem Tomanem a Ondřejem Šebestou. „Nezapomeňte, jak snadno a především rychle se z demokracie stává totalita. Nezapomeňte na zločiny, kterých se totalita dopustila na vlastních občanech včetně advokátů. Historie se může opakovat i dnes. Je na nás, zda se nám podaří tomu předejít, nebo budeme nuceni si tím vším, i když asi trochu jinak, projít znovu,“ říká advokát Petr Toman.

Co jste se během práce na projektu Advokáti proti totalitě, pokud to zobecníme, dozvěděli nového o advokacii a totalitních režimech?

Šebesta: Přestože se o historii našeho národa dlouhodobě zajímáme, překvapila nás brutalita a kreativita represivních složek, pokud šlo o mučení a ponižování režimu nepohodlných jedinců. Při zastrašování neváhali používat jejich děti, krutost některých vyšetřovatelů neznala mezí. To by se mělo vědět! Na druhé straně mě zaujala nikdy nepublikovaná občanská statečnost, kterou tito nebojácní lidé pokládali za samozřejmost.

Toman: Dříve mi nedocházelo, jak složitá mohla být práce obhájce v totalitním režimu. Kolik morálních dilemat, která dnes před námi nestojí, musel tehdejší obhájce řešit: zda se nechat zlomit a přidat se na stranu komunistické moci, nebo dál zachovávat základní mravní principy, prosazovat spravedlnost a muset z advokacie odejít. A ještě jedna věc: za jak krátkou a na jak dlouhou dobu se podařilo komunistům ovládnout mysl svobodných a rozumných občanů a chování advokátů vystudovaných v demokracii první republiky. To je pro mě alarmující.

Jaké příběhy těch, které jste popsali, vás nejvíce zasáhly a proč?

Šebesta: Málokoho nechá klidným dopis na rozloučenou, který napsal své manželce a tříleté dceři na smrt odsouzený otec v noci před popravou. Začínal slovy: „Zítra ráno v šest…“ Za stručnými životopisnými daty jsou často schovány hluboce lidské příběhy. Ty nás pochopitelně zajímaly a dojímaly.

Toman: Každý samostatně a všechny dohromady. Právě jejich vzájemné prolínání mě oslovilo i ovlivnilo. Často si kladu otázku, zda bych se dokázal zachovat stejně statečně jako oni. A nejvíce ze všech? Určitě chvíle, kdy mi umožnila dcera JUDr. Jaroslava Borkovce přečíst si poslední dopis jejího otce psaný jen chvíli před popravou. Stálo v něm: „Chtěl jsem ti připravit lepší život. Jestliže se mi to nepodařilo, bylo to řízení Boží.“ V 6:34 hodin byl popraven.

Jaká místa v novodobých dějinách advokacie nejsou podle vás ještě dostatečně probádána? A z jakých myslíte, že je to důvodů?

Šebesta: Rozhodně to není tím, že by tomu někdo nebo něco bránilo. Jen není v silách Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) zabývat se tolika kauzami a tolika příběhy. My jsme pánům historikům trochu „fušovali“ do řemesla a podařilo nám dokonce objevit některé dokumenty, který ÚSTR do té doby k dispozici neměl. Z toho jsme měli velkou radost. Je to, jak se píše v detektivkách, „mravenčí práce“, jde to pomalu a člověk objeví celou řadu slepých uliček, než se dostane k cíli.

Toman: Popsali jsme životní osudy deseti nejstatečnějších hrdinů z řad české i slovenské advokacie. Smutnou pravdou je, že kromě hrdinů byli v řadách advokacie i padouši. Ti, kteří povinnostem obhájců nedostáli. Jejich životní osudy a především důvody, proč zradili, mohou být snad ještě napínavější než ty, kterým jsme se věnovali.

Jaký je zájem o výstavu, kterou pořádá Česká advokátní komora?

Šebesta: My dva jsme pouze částí většího kolektivu, který na tomto úspěšném projektu pracoval a zaslouží si poděkování. V případě knížky se pod slovem „kolektiv“ skrývají historici z Ústavu pro studium totalitních režimů, pánové Blažek a Mallota, dále novinář Dušan Šrámek a kolegové advokáti JUDr. Erika Mačáková, Jakub Drábek a Filip Mamrilla.

Výstavu na základě námi dodaných dokumentů připravoval další specializovaný tým, a to všechno za vydatné podpory ze strany kolegů a kolegyň z České advokátní komory (ČAK). Reakce veřejnosti a médií nás všechny velmi mile překvapila, tak snad s veškerou skromností můžeme říci, že ohlas je opravdu velký.

Vybrali jste deset advokátů, kteří bojovali proti totalitám. Hodláte v tomto projektu dále pokračovat?

Šebesta: To je jako byste se hodinu po porodu zeptal své manželky, jestli by stála o další dítě (smích). Pracovali jsme na knížce téměř dva roky a jsme šťastni, že „porod“ proběhl. Jestli bude mít ČAK zájem v započatém díle pokračovat, si netroufneme odhadovat. Náměty by byly, protože statečných obhájců bylo v řadách českých advokátů samozřejmě daleko více, než námi uvedených deset.

Toman: Souhlasím, doslova. Již nyní se nám ovšem začíná tvořit seznam dalších advokátů bojujících proti totalitě: JUDr. Sobička, JUDr. Klouda, JUDr. Sehnal, JUDr. Lindner, JUDr. Tauš a další. Posílají nám je čtenáři naší knihy nebo návštěvníci výstavy. Některé informace či materiály budeme postupně uveřejňovat na webových stránkách Advokáti proti totalitě, ale zda a jak bude projekt pokračovat, to v tuto chvíli nevíme.

Dnes si připomínáme Mezinárodní den lidských práv. Jaký vzkaz byste v této souvislosti poslali čtenářům?

Šebesta: Říká se, že národ, který se nepoučí z vlastních dějin, bude nucen je prožít znovu. Toho bychom se neradi dožili. Proto jsme se pustili do práce na projektu „Advokáti proti totalitě“. Abychom připomněli komunistická zvěrstva a také alespoň částečně splatili dluh, který naše společnost vůči těm statečným advokátům má.

Naši spoluobčané se občas trochu složitě smiřují s tím, že advokáti obhajují i pachatele velmi zavrženíhodných činů a nechápou, že jedním z atributů demokracie a právního státu je právo na advokáta a na spravedlivý proces. Toto právo je dodnes mnohým lidem ve světě upíráno a tím jsou porušována lidská práva. Je naší povinností na to upozorňovat tak, jako to činili lidé na Západě v době, kdy byla lidská práva pošlapávána i u nás. Každý z nás by měl být neustále na stráži a každý faul odpískat.

Toman: Nezapomeňte, jak snadno a především rychle se z demokracie stává totalita. Nezapomeňte na zločiny, kterých se totalita dopustila na vlastních občanech včetně advokátů. Historie se může opakovat i dnes. Je na nás, zda se nám podaří tomu předejít, nebo budeme nuceni si tím vším, i když asi trochu jinak, projít znovu.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi