Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Důležité upozornění k žádostem o snížení povinných příspěvků

V souvislosti s placením povinných plateb advokáta na činnost Komory a příspěvku do sociálního fondu, představenstvo České advokátní komory upozorňuje, že její poradní orgán –Komise pro snížení, prodloužení nebo prominutí příspěvku nebo odvodu do sociálního fondu – projedná pouze písemné žádosti jednotlivých advokátů či advokátek, které budou doručeny Komoře nejpozději do 20. ledna 2020, tj. do data splatnosti určeném v čl. 2 odst. 2 Usnesení 10/2006 Věstníku, které upravuje podrobnosti o placení ročního příspěvku.

Stejný termín, tedy 20. 1. 2020 platí pro podání písemných žádostí týkajících se případné úlevy:

  • pro advokáty starší 70 let a 80 let, kteří vykonávají advokacii více než 20 let;
  • pro advokátky/advokáty zdůvodu rodičovských povinností, kdykoliv do 6 let věku dítěte, avšak pouze jednou po dobu výkonu advokacie. Není nutné žádat v roce narození dítěte;

Komise projedná žádosti nově se zapisujících advokátů v průběhu kalendářního roku. Žádosti musí být podané do 1 týdne ode dne zahájení výkonu advokacie. Těmto advokátům může být prodloužena splatnost povinných plateb max. do 30. listopadu kalendářního roku.

ÚLEVY SE NEVZTAHUJÍ NA PLATBY ZÁKONNÉHO POJIŠTĚNÍ.

JUDr. Lenka Vidovičová LL.M.,
pověřená členka představenstva ČAK

JUDr. Jaroslava Macková,
vedoucí odboru matriky ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi