Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokáti proti totalitě

12. 8. 2019, Bulletin advokacie, str. 4, Aktuality

ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA PŘIPRAVUJE PŘI PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ LISTOPADOVÉ REVOLUCE 1989 UNIKÁTNÍ MULTIMEDIÁLNÍ PROJEKT, KTERÝ PŘEDSTAVÍ VEDLE ZNÁMĚJŠÍCH JMEN STATEČNÝCH ADVOKÁTŮ V DOBĚ NESVOBODY I MÉNĚ ZNÁMÉ OSOBNOSTI, JEJICHŽ JMÉNA BYLA V BĚHU DĚJIN POZAPOMENUTA, ALE ZASLOUŽÍ SI PŘIPOMENUTÍ, RESPEKT A VZDÁNÍ NAŠEHO HOLDU.

Projekt Advokáti proti totalitě chce na jedinečných životních osudech advokátů doložit, jak důležité jsou principy nezávislosti a důvěrnosti nejen pro advokacii jako profesi, ale i pro celou společnost. ČAK vzdá hold těm, kteří i za cenu vlastních nesnází bojovali proti totalitě, za právo a spravedlnost. A leckdy při obhajobě klienta neváhali přinést i oběť nejvyšší. Totalitou není myšlen pouze určitý politický systém, ale především způsob myšlení, který někteří používají dodnes. Je třeba neustálé kultivace etických principů pro práci advokátního stavu a zviditelňování pozitivních vzorů.

KONFERENCE

Česká advokátní komora zve širokou odbornou veřejnost na konferenci Advokáti proti totalitě, která se bude konat 5. 11. 2019 od 9.30 do 15 hodin, a to ve velké porotní síni Vrchního soudu v Praze.

Konference bude věnována boji advokátů proti totalitním režimům a svou účast přislíbila řada špiček odborné právnické i historické veřejnosti.

Registrovat se na konferenci bude možné od 2. září 2019 až do vyčerpání kapacity porotní síně. Podrobné informace o registraci obdržíte v zářijových Newsech.

KNIHA

Na konferenci současně proběhne slavnostní křest knihy Petra Tomana a Ondřeje Šebesty Advokáti proti totalitě.

Kniha bude završením dlouhodobého sběru příběhů o advokátech, kteří neustoupili z profesních a etických principů ani v těžkých dobách nesvobody. Publikace vychází z historických dokumentů, popisuje příběhy advokátů, z nichž někteří v boji s totalitou položili i svůj život.

VÝSTAVA

ČAK dále zve na interaktivní výstavu, a to přímo na místě revolučních událostí. Výstava bude slavnostně zahájena 5. listopadu 2019 v 18 hodin v Galerii 17. listopadu v sídle České advokátní komory, v Kaňkově paláci, Národní 16, Praha 1.

Na výstavních plochách, interaktivní obrazovce a webu budou shrnuty informace o představovaných advokátech, ve výstavních vitrínách budou shromážděny trojrozměrné artefakty z jejich životů.

Výstava bude veřejnosti zdarma přístupná od 6. listopadu 2019 minimálně do konce roku 2019. DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY

Spolu se zahájením výstavy budou spuštěny webové stránky Advokáti proti totalitě, na kterých naleznete řadu dalších materiálů, jež nepojme výstava samotná. Webové stránky budou zpřístupněny i přímo návštěvníkům výstavy na interaktivní velkoplošné obrazovce, kde bude možné dohledat i řadu dalších zajímavostí.

DISKUSNÍ FÓRUM

Na Den lidských práv - 10. prosince 2019 - chystá ČAK diskusní fórum s tematikou lidských práv a svobod ve 21. století.

Bližší informace k této akci zveřejníme během podzimu.

A koho vám projekt konkrétně představí? Budou to tyto osobnosti:

JUDr. Kamill Ressler advokát, obhájce K. H. Franka
JUDr. Jiří Křížek advokát, odsouzen na 22 let v procesu s Miladou Horákovou
JUDr. Jaroslav Borkovec advokátní koncipient, a popraven 5. 11. 1949
JUDr. Rastislav Váhala advokát, obhájce generála a Heliodora Píky
JUDr. František Hejný advokát, po únoru 1948 a zatčen a odsouzen z k několikaletému trestu, do advokacie se již nikdy nevrátil
JUDr. Dagmar Burešová advokátka, politička, o obhájkyně disidentů v 70. a 80. letech minulého století
JUDr. Otakar Motejl advokát, obhájce disidentů v 70. a 80. letech minulého století
JUDr. Ján Čarnogurský slovenský advokát, politik, o obhájce disidentů v 70. a 80. letech minulého století
JUDr. Jiří Machourek advokát, obhájce disidentů v 70. a 80. letech minulého století
JUDr. Milan Hulík advokát, obhájce disidentů v 70. a 80. letech minulého století

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi