Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Poslanec Michálek demonstruje svou nenávist k ČAK, zlobí se advokáti

12. 8. 2019, ceska-justice.cz, str. 0, Dušan Šrámek

Slova předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka, podle kterého je vyjádření České advokátní komory (ČAK) obsahující poznámku na České justici o diletantském návrhu zákona o archivnictví a občanského soudního řádu „pobavilo“, považuje ČAK za „zavádějící, nepřesné a zásadně nepravdivé“. Komora odmítla podporu oběma návrhům Pirátů. Jejich cílem má být zavedení standardu vedení spisu v elektronické podobě. Podle ČAK Michálek demonstruje svou nenávist vůči profesní organizaci advokátů.

Návrh Pirátů spočívá v tom, že by soudy umožnily advokátům nahlížet do spisu v agendě CEPR (Centrální platební rozkaz) na dálku online stejně, jako to už udělal u svých spisů Ústavní soud. Komora má k návrhu výhrady, které prezentovala v oficiální odpovědi. Podle Michálka ČAK svým jednáním škodí advokátům. „Z tohoto vyjádření se zdá, jako by ČAK nepodporovala bohulibé snahy o elektronizaci justice a označila pirátské návrhy arogantně a bez dalšího za diletantské a nepodpořila je. Abychom „pobavená“ prohlášení pana předsedy poslaneckého klubu uvedli věcně na pravou míru, byli jsme požádáni nikoliv o podporu, ale o vyjádření,“ vysvětluje člen představenstva a předseda IT sekce Martin Maisner, a dodává, že návrhem zákona se seriózně zabývalo několik členů představenstva osobně. Byla zpracována komplexní analýza celého návrhu a České pirátské straně v rámci tohoto stanoviska bylo podle Maisnera předloženo několik stránek zcela věcných výtek a zjevných nedostatků návrhu s odborným komentářem.

Legislativní gymnastika

Ze závěrů posouzení vyplynulo, že elektronizace justice a soudních spisů, jakožto i ostatních spisů v rámci státní správy je cíl žádoucí, nezbytný a Českou advokátní komorou všestranně podporovaný. ČAK tedy elektronizaci justice dlouhodobě podporuje a nikoli naopak. „Tedy ze strany pana poslance je tvrzení, že elektronizaci justice nepodpoříme, jasná lež. Nedoporučení se týká výslovně předložených návrhů, a to proto, že jsou prostě špatně připravené. Možná ale, že nejsou zcela zbytečné – určitě mají své místo v politické kampani pana poslance Michálka a v budování jeho image jako digitálního spasitele. Nicméně legislativní gymnastika a exhibice ve stylu „poručíme větru, dešti“ nefunguje ani v případě elektronizace justice,“ stojí v prohlášení, které Komora poskytla České justici.

S ohledem na to, že ČAK byla požádána oficiálně o stanovisko, požaduje, aby Piráti zároveň uvedli, že Komora přijetí těchto návrhů výslovně nedoporučila. „Možná se to tato žádost zdá čtenáři jako podivná, nicméně ČAK učinila smutnou zkušenost v relativně nedávné době, kdy byla rovněž požádána o své odborné stanovisko a poněkud naivně jej obratem poskytla. Následně byla konfrontována s tím, že její stanovisko vůbec nebylo bráno v úvahu, nicméně bylo všude výrazně uváděno, že legislativní návrh byl projednán s ČAK. Na těchto praktikách ČAK nebude participovat,“ upřesnil Maisner.

ČAK dodržuje etický kodex

Co se týče Michálkovy poznámky ohledně toho, že ČAK škodí advokátům svými poplatky a šikanózními kárnými žalobami, považuje ČAK toto prohlášení za mimořádně neslušné, nesolidní a principiálně nepravdivé. „Pokud má pan poslanec Michálek doklady či důkazy o tom, že kterákoliv z kárných žalob byla shledána šikanózní, nechť to konkrétně uvede, ale na podobné nekonkrétní zlomyslnosti nemůže ČAK ani nikdo jiný kvalifikovaně reagovat. Tedy předně – ČAK je samosprávnou komorou a je financována výhradně z příspěvků svých členů, na rozdíl od pana poslance, který je placen z veřejných prostředků. Které škodlivé poplatky má tedy na mysli? Příspěvek na činnost ČAK? Možná, že jedině správné je obyvatelstvo brutálně zdanit, s daněmi si poslanci, vláda a státní správa nějak poradí,“ nebere si Maisner servítky. Jak dále uvádí, ČAK je samosprávnou komorou s kárnou pravomocí, a proto je také jejím posláním stíhat prohřešky svých členů proti právním předpisům a etickému kodexu, který advokáti nejen mají, ale i dodržují a jeho dodržování – na rozdíl od soudců – i důsledně právně vymáhají. Tento kodex byl vypracován podle požadavků CCBE a je zcela kompatibilní se všemi etickými kodexy advokátních komor a asociací v EU.

ČAK v prohlášení zdůrazňuje, že řeší stížnosti vůči advokátům a kárná provinění advokátů se vší odpovědností, přísně a spravedlivě. „Co tedy míní pan poslanec Michálek šikanózními kárnými žalobami? To, že ČAK trvá na dodržování etického kodexu? Dodržování právních předpisů ohledně advokátních úschov? Přísnost v oblasti dodržování pravidel poskytování a účtování právních služeb? Vymáhání a zajištění dodržování právních a zejména stavovských předpisů považuje poslanec Parlamentu České republiky za šikanózní? Takovýmto stanoviskem poslance Parlamentu ČR je ČAK šokována,“ uvádí advokáti s tím, že není jejich povinností konzultace politikům poskytovat, přesto tak Komora učinila. Znalosti i praktické zkušenosti těch, kteří se na zpracování stanoviska podíleli, vysoce podle Maisnera převyšují to, co o problému e-justice ví on. „Reakce pana poslance Michálka je demonstrací jeho představy o tom, jak má podle něho správně vypadat svoboda slova a právo šířit informace. Jeho reakce je ale také zřetelnou demonstrací nechuti či nenávisti k ČAK. Není nám známo, kde tuto antipatii získal, protože během své krátké a nepříliš úspěšné koncipientské kariéry k tomu zjevně neměl důvod. Byl advokátním koncipientem jedenáct měsíců, načež byl vyškrtnut na vlastní žádost, protože podle vlastního prohlášení nebyl schopen plnit povinnosti advokátního koncipienta,“ uzavírá Maisner.

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi