Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vyšel Věstník č. 2/2019

Dne 1. července 2019 vyšel Věstník České advokátní komory č. 2/2019. Jde o druhou částku Věstníku, která vyšla pouze v elektronické podobě; klasická tištěná podoba Věstníku již advokátům, advokátním koncipientům a dalším adresátům nebude rozesílána. Změnu formy vydávání Věstníku přinesl zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, jenž novelizoval rovněž zákon o advokacii. S účinností od 24. 4. 2019 je tedy Věstník České advokátní komory dostupný pouze v elektronické podobě, a to na webových stránkách Komory ZDE.

Věstník č. 2/2019, formát PDF pdf 150kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi