Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Informace představenstva ČAK k trestnému činu maření spravedlnosti podle § 347a trestního zákoníku

Dne 1. února 2019 nabyla účinnosti novela trestního zákoníku provedená zákonem č. 287/2018 Sb. Tato novela zakotvila nový trestný čin, který se blízce dotýká výkonu advokacie, a sice maření spravedlnosti (§ 347a). Vzhledem k tomu, že skutková podstata tohoto nového trestného činu souvisí či může souviset s činností advokáta při poskytování právní služby, předkládá Česká advokátní komora advokátům následující informaci.

Celý text je uveden v příloze.

Informace představenstva ČAK k trestnému činu maření spravedlnosti podle § 347A trestního zákoníku, pdf 233kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi