Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Nepřehlédněte: ČAK zveřejňuje seznam otázek přístupového testu advokátních zkoušek

S účinností od 1. 7. 2019 se mění systém advokátních zkoušek, a to v návaznosti na novelu advokátního zkušebního řádu (provedenou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 219/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky, ve znění pozdějších předpisů).

Změna spočívá zejména v zakotvení nové části advokátní zkoušky, kterou je
písemný přístupový test. Složení přístupového testu je podmínkou pro účast uchazeče u písemné a ústní advokátní zkoušky.

Nový systém advokátních zkoušek se bude vztahovat na ty uchazeče, kteří ke dni 1. 7. 2019 nebyli přihlášeni na advokátní zkoušku podle dosavadních předpisů. První písemné testy bude Komora organizovat od listopadu 2019.

Seznam čítá celkem 1853 testových otázek, které jsou rozděleny podle jednotlivých zkušebních oborů práva a je umístěn na webu ČAK v rubrice Pro koncipienty, pod zarážkami /Zkoušky a sliby/Aktuální informace a Advokátní zkoušky – ZDE .

 

odbor výchovy a vzdělávání ČAK

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi