Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Podmínky pro podání hromadné žaloby budou přísnější

24.5.2019, Hospodářské noviny, Jan Prokeš

Až poškození čeští spotřebitelé dostanou za dva roky možnost podávat hromadné žaloby, vyplatí se jim jít k soudu i kvůli škodě v řádu stovek korun. Vyplatí se jim třeba i spor s e-shopem kvůli nedodanému zboží. První verzi zákona, který hromadné žaloby zavádí, však soudci, právníci i zástupci bank kritizují. Podle nich by sice pomohl drobným spotřebitelům, zároveň by ale vedl k vydírání firem. Po připomínkách připravuje ministerstvo spravedlnosti novou verzi s přísnějšími podmínkami pro toho, kdo žalobu podá. Ten má být pod větším dohledem a zároveň se má snížit jeho odměna. Podle jedné z autorek Anežky Janouškové by vláda měla upravený návrh dostat v červnu.
Zpřísňuje se například dohled nad takzvaným správcem skupiny, který by poškozené u soudu zastupoval. Ten bude zároveň celý spor financovat a za odměnu by v případě úspěchu získal 20 až 30 procent částky přiznané soudem. Správcem by mohla být nejen spotřebitelská organizace, ale kdokoliv, kdo od ministerstva získá akreditaci. Vedle trestní bezúhonnosti musí mít také vysokoškolský titul z práva či ekonomie.
    Další podmínka by měla zabránit možnosti podat hromadnou žalobu „anonymně“. Každý, kdo s ní přijde, bude muset být zapsán v rejstříku skutečných majitelů. Stejná pravidla budou platit i pro toho, kdo sice žalobu nepodá, ale půjčí správci skupiny peníze na její financování. „Mělo by to zamezit tomu, že firma bude financovat hromadnou žalobu proti svému konkurentovi ve snaze ho zlikvidovat,“ říká Janoušková.
    Nové znění zákona snižuje i odměnu pro správce skupiny. Její výši bude navrhovat žalobce a schvalovat ji bude soudce ještě před začátkem procesu. Bude se určovat podle očekávané délky nebo rizikovosti soudního sporu. Nově by zástupce poškozených spotřebitelů měl mít nárok nejvýš na čtvrtinu z vysouzené částky. Spodní limit nebude stanoven, v některých případech by tak správce skupiny nemusel dostat vůbec žádnou odměnu.
    Vedoucí katedry civilního práva Masarykovy univerzity Petr Lavický zákonu vytýká ustanovení, že u škod do deseti tisíc korun by do hromadné žaloby byli automaticky zahrnuti všichni poškození. Někteří by se tak ani nemuseli dozvědět, že jsou součástí soudního sporu. „Tento systém omezuje lidskou svobodu, neboť ochranu spotřebiteli nenabízí, ale vnucuje,“ myslí si Lavický.
    Upravený návrh snižuje částku o více než polovinu. „Na základě připomínek jsme nabyli přesvědčení, že byla skutečně příliš vysoká,“ připouští Janoušková. Poškození by tak byli do procesu automaticky zapojeni jen v případě, že jim vznikla škoda přibližně do pěti tisíc korun. U vyšší újmy by se k hromadné žalobě museli sami přihlásit. Seznam aktuálních takto řešených kauz bude moci každý najít ve veřejné databázi.
    Změny v zákoně bude v příštích měsících zkoumat i Legislativní rada vlády. Jeden z jejích členů, advokát Bohumil Havel, nevnímá zmíněné úpravy jako skutečné změny. „Pokud jsou to jediné ústupky, pak si myslím, že ministerstvo zcela opomíjí připomínkové řízení a diskuse,“ říká Havel, jenž působí v advokátní kanceláři PRK Partners. Často například zazníval požadavek, aby hromadné žaloby mohly podávat pouze neziskové spotřebitelské organizace. Ministerstvo však trvá na tom, že tuto možnost by měly mít i soukromé advokátní kanceláře. „Dospěli jsme k závěru, že pokud bychom umožnili podávání hromadných žalob jen neziskovým subjektům, tak by to mohlo znamenat, že by se třeba žádné žaloby nepodávaly,“ vysvětluje Janoušková, proč v tomto bodě autoři žádné úpravy neučinili. Neziskovkám může podle ní ve větší aktivitě bránit třeba nedostatek peněz či personálu.

25 PROCENT z vysouzené částky by mohl nejvýše získat správce skupiny, který by v hromadné žalobě zastupoval poškozené spotřebitele.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi