Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Upozornění na zneužití jména advokáta

JUDr. Jolana Bartošová, advokátka se sídlem Husinecká 808/5, 130 00 Praha 3,  ev. č. ČAK 10080, oznamuje prostřednictvím České advokátní komory třetím osobám, že došlo ke zneužití její identity. Neznámá osoba bez vědomí advokátky nabízela její právní služby při vymáhání pohledávek a požadovala za to od třetí osoby částku, kterou údajně již vyplatila advokátce jako její odměnu. Advokátka JUDr. Jolana Bartošová se zcela distancuje od takového jednání třetí osoby (třetích osob) a celou záležitost již ohlásila orgánům činným v trestním řízení.

odbor vnějších vztahů ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi