Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Informace pro advokáty o povinnostech dle zákona proti praní špinavých peněz

Představenstvo České advokátní komory rozeslalo advokátům do datových schránek materiál s názvem ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ADVOKÁTY K PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PODLE ZÁKONA Č. 253/2008 SB. O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU. Obdobně jako v případě problematiky GDPR jde o informační materiál, který shrnuje základní povinnosti advokáta jakožto povinné osoby dle AML zákona a měl by advokátům pomoci zorientovat se v problematice boje proti praní špinavých peněz z hlediska povinností, které na ně zákon klade. Nejde o stavovský předpis, ale o metodickou příručku, kterou advokáti mohou využít při výkonu své činnosti.


Zároveň se omlouváme za případné opakované doručení datové zprávy, k čemuž došlo vlivem technických problémů při odesílání.

odbor vnější a vnitřní legislativy ČAK

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi