Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Upozornění na padělání výzvy advokáta

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., advokát se sídlem v Brně, Optátova 46, 637 00 Brno, ev. č. ČAK: 04176, upozorňuje prostřednictvím České advokátní komory kolegy i veřejnost, že došlo k padělání výzvy advokáta podepsané jeho jménem. Padělaná výzva naléhá na uhrazení peněžní částky jako náhrady škody. Advokát upozorňuje, že uvedená výzva není jeho výzvou jako advokáta, i když jsou na ni uvedené veřejně dostupné údaje ze seznamu advokátů ČAK. O náhradě škody v dané věci advokát rozhodně nikoho nezastupuje.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi