Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Upozornění na zneužití totožnosti advokáta

JUDr. Tomáš Tomšíček, advokát se sídlem Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň, ev. č. ČAK: 10451, oznamuje prostřednictvím České advokátní komory třetím osobám, že došlo ke zneužití jeho identity. Neznámá osoba bez vědomí advokáta pod jeho identitou uzavírala smlouvy za společnost Clever ADS, s.r.o., IČ: 064 41 564, se sídlem Masarykova 375, Klatovy II, 339 01 Klatovy, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35175. Advokát všem třetím osobám sděluje, že z pozice jednatele uvedené společnosti od okamžiku jejího vzniku (18. 09. 2017) doposud neučinil v zastoupení společnosti žádné právní jednání a důrazně nabádá všechny poškozené, aby na veškeré případné smlouvy zdánlivě s touto společností uzavřené neposkytovali žádná plnění.

Advokát již v dané věci podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

Odbor vnějších vztahů ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi