Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Zbraní právníka je hlava, ne vizitka

26.11.2018, Lidové noviny, str. 15, Kateřina Kolářová

Honoráře českých advokátů klesají. „V Londýně či New Yorku je vývoj opačný, sazby rostou až o deset procent,“ říká v rozhovoru pro LN Karel Muzikář, jeden z nejvlivnějších tuzemských advokátů.

* LN Letos po šesté získala vaše kancelář cenu Právnická firma roku pro nejlepší mezinárodní kancelář. Jak vnímáte vývoj tuzemského právního trhu ve vztahu ke celosvětovému?

 Za čtvrt století, po které jsme na zdejším trhu, došlo ve světě k velké proměně právních služeb. Advokátů začíná být skutečně hodně a transakcí zdaleka není tolik. Finanční podmínky v advokacii už zdaleka nejsou tak zajímavé a tím pádem začíná být poměrně komplikované sehnat špičkové mladé právníky. Těch, co se advokacii za stávajících podmínek chtějí věnovat, ubývá.

* LN Jde o problém jen na českém trhu právních služeb?

 Je to celosvětový trend, nejen v advokacii. Skoro nikdo už dnes nechce pracovat 10 až 12 hodin denně, což bylo běžné v západní Evropě celé generace a v 90. letech i u nás. Kult práce je nahrazován tím, čemu se říká „work-life balance“. Je kladen větší důraz na volný čas a realizaci představy o tom, jak jej využít. Při pohovorech s novými kandidáty zjišťuji, že ani nadstandardní ohodnocení není prioritním motivem přijmout náročnou práci advokáta.

* LN Proměňuje se i celé vnímání advokátní profese?

 Historicky mnoho advokátů považovalo tuto profesi za jakési „noblesní a statusové“ povolání a sami sebe za něco lepšího. Je to ale služba, tvrdá a zcela závislá na časových potřebách klientů. A v té službě nemůžete práci odmítnout s tím, že za chvíli odcházíte na koncert nebo do divadla. To platívalo dřív. Dnes, kdy je společnost bohatá, si tu práci mnozí odpustí právě proto, že již nejsou motivováni. Ale je tu ještě další zásadní moment, a to je nadšení. V 90. letech jsme nepočítali dny a noci strávené v práci, prostě byli jsme „u toho“, když se pokládaly základy nového státu. Dnes u drtivé většiny advokátů nic z toho neplatí – jde o čistě tržní pohled na řemeslo. Co nabízí za službu mozku, a co mu za to je trh ochoten zaplatit.

* LN Tím se dostáváme k honorářům. Jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím?

 Advokátů je hodně, to vede k tomu, že se hodinové sazby snižují. Před patnácti lety byly průměrné sazby advokátů z velkých firem kolem pěti až šesti tisíci korun za hodinu a často i více. To je dnes velmi výjimečné, sazby hodně klesají. To samo o sobě ukazuje, kam se tuzemský trh vyvíjí. V Londýně či New Yorku jde vývoj úplně opačným směrem, hodinové sazby tam jdou o 5 až10 procent ročně nahoru.

* LN Co je příčinou takového rozdílu?

 V Česku je mnoho právníků na relativně malý trh. Velké transakce, které se dělaly v době privatizace, držely sazby nahoře, poptávka po vysoce kvalifikovaných právnících převyšovala nabídku. Velkých transakcí tohoto typu je teď mnohem méně. Je to ale i o kvalitě služeb. Mnoho kanceláří se totiž snaží udržet na trhu za každou cenu a za práci na komplikovaných případech nabízejí velmi nízké sazby. Jenže výsledky tohoto přístupu se bohužel někdy ukážou až za mnoho let. Američani na to říkají – „You pay peanuts, you get monkeys.“ Češi na to mají zase přiléhavé přísloví – „Za málo peněz málo muziky.“ Klient by si měl vždy uvědomit, že kvalita právní služby bude přímo úměrná vynaloženým prostředkům. Sice neplatí, že co je drahé, je dobré, zato většinou platí, že co je laciné, bývá šunt.

* LN Kam bude do budoucna tento trend směřovat?

 Na trhu uspějí jen ty kanceláře, které budou mít absolutní špičky v oborech, za které budou klienti ochotni zaplatit odpovídající částky. Velké fúze a akvizice, komplikované soudní spory, náročné soutěžní věci, finanční a bankovní regulace, tam se budou koncentrovat vysoké nároky na kvalitu, tam bude trh ochoten platit prémiové ceny. Úspěch bude závislý na osobnostech jednotlivých právníků. Trh bude ochoten vysoce honorovat jen naprostou špičku, bez ohledu z jaké kanceláře. Klienti chtějí uspět, a proto je zajímá, co má jejich právník v hlavě a ne na vizitce. Ostatně trendy v advokátním byznysu vždy udával anglosaský svět. V New Yorku sídlí jedna špičková mezinárodní kancelář vedle druhé. Ale ta úplně nejlepší z hlediska všech měřitelných kriterií je Wachtell, Lipton, Rosen & Katz – kancelář zcela domácí, působící jen v New Yorku.

* LN Bude na to mít vliv avizovaná finanční krize?

 Ještě to uspíší. Bude mít na advokacii očistný efekt. Přežijí jen kvalitní advokáti, co nesou přidanou hodnotu pro klienta. Ještě před krizí v roce 2008 bylo relativně hodně práce pro všechny a klienti byli ochotní platit velké peníze i za průměrnou advokacii. To krize změnila. Klienti začali více dbát na to, aby platili jen za to, co považují za přidanou hodnotu.

* LN Jak do oblasti prémiových právních služeb zasáhne vstup umělé inteligence?

 Nevěřím tomu, že umělá inteligence bude schopná nahradit úplnou syntézu schopností špičkového právníka. Možná u komoditizovaných věcí, jako je příprava smluvní dokumentace u dluhopisové transakce. Právo ale není šachová partie s omezenými postupy. Ve špičkové advokacii proto robotizace místo mít nebude.

* LN Byly právě proměny trhu důvodem změny ve vaší kanceláři – tedy, že se česká pobočka osamostatní?

 Změna se týká jen vlastnické struktury. Pro klienty se nic nemění. Všichni partneři, klíčoví právníci, celý tým, všichni budou nadále dělat to, co dělali dosud – poskytovat špičkové právní služby v České republice. Kde bude potřeba zahraničního práva, pak jako doposud ve spolupráci s příslušnou pobočkou. Zároveň nám to dá šanci obsluhovat i ty klienty, které jsme dříve museli odmítnout kvůli střetu zájmů, kdy některá z poboček po světě zastupovala protistranu i v naprosto nesouvisející transakci.

* LN Proslýchá se, že vám část konkurentů chtěla přebrat právníky. Bylo to tak?

 Takové snahy byly a jsou dosti intenzivní. Nikdo z našeho týmu partnerů, advokátů či koncipientů ale vábení sirén nevyslyšel. Jsem velmi rád, že spolu se mnou věří dlouhodobé vizi naší kanceláře. Nicméně chápu tu touhu uchvátit do svých řad naše právníky či právničky. Byl jsem náporem nabídek paradoxně potěšen, neboť to svědčilo o tom, že konkurence šla po kvalitních právnících. Sám se dívám po okolí a na trhu u konkurence vidím několik fenomenálních právníků, které bych rád měl v našich řadách. Není ale vůbec podstatné jméno těch kanceláří, mě zajímají konkrétní lidé. V lidech, ne firmách leží budoucnost kvalitní advokacie u nás.

Právo není šachová partie s omezenými postupy. Ve špičkové advokacii proto robotizace podle mého soudu místo mít nebude

Karel Muzikář * Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze, další titul získal na univerzitě v New Yorku. Je hlavním partnerem české pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. * V letech 1993–2013 byl členem externí poradní skupiny českého prezidenta. Osm let byl také místopředsedou Rozhodčího soudu pražské burzy.

Před krizí v roce 2008 byli klienti ochotní platit velké peníze i za průměrně odvedenou práci advokáta. To už dnes absolutně neplatí.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi