Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokátní komora odmítá argumenty Samkové: Právo na svobodu slova není neomezené

9.10.2018, ceska-justice.cz

Ve středu začne u Městského soudu v Praze právní bitva mezi Českou advokátní komorou (ČAK) a advokátkou Klárou Samkovou. Ta nesouhlasí s tím, že dostala v kárném řízení pokutu 50 tisíc korun mimo jiné za výroky pronesené na adresu orgánů činných v trestním řízení a byla uznána vinnou. Hájí se například právem na svobodu projevu. Podle ČAK není svoboda slova neomezená. Komora také odmítá podjatost kárného senátu.
ČAK bude u soudu zastupovat advokát Jan Syka. Samková rozhodnutí ČAK rozporuje ve čtyřech bodech: Odvolací kárný senát byl podle ní podjatý, protože v něm zasedají členové, kteří byli komunisté a byli advokáty před rokem 1989. Část případu, za který ji ČAK  kárně žalovala, podle ní nesouvisí s výkonem advokacie, bylo porušeno její právo na svobodu slova a ČAK je navíc ve svém rozhodnutí přepjatě formální a šikanózní. Ve vyjádření k žalobě, které má Česká justice k dispozici, postupně Syka odmítl všechny námitky známé pražské advokátky.
O žalobě čtěte zde: Samková žaluje advokátní komoru. Nesouhlasí s trestem za výroky o OČTŘ a „systému padajícího exkrementu“
Co se týče podjatosti, Samková podávala při kárném řízení námitky, o kterých bylo ze strany ČAK rozhodnuto. „Uniknout pozornosti nemůže obrat v hodnocení ze strany žalobkyně, která ve svém podání z 24.4 2013 píše o nezapomenutelném advokátovi, k němuž později, když se stal členem kárného senátu, zaujímá stanovisko opačné,“ uvádí Syka.
ČAK se nelíbily ani výroky na adresu členů SVJ Španělská, kterým advokátka psala emaily s vulgárními výrazy. Podle Samkové však její jednání nesouvisí s výkonem advokacie. Podle ČAK naopak byla souvislost prokázána a vysvětlena v odůvodnění napadeného rozhodnutí odvolacího kárného senátu ČAK.
Advokát Syka také nesouhlasí s tím, že u Samkové došlo k narušení práva na svobodu slova. „Právo na svobodu slova nemůže být zcela neomezené a právě v případě advokátů je omezeno příslušnými normami, kterým se uchazeč o zápis do seznamu advokátů dobrovolně podřizuje slibem podle § 5 zákona o advokacii,“ uvádí zástupce Komory. Vytýkána byla Samkové forma projevu. Syka proto kritizuje, že v žalobě se advokátka na 30ti stranách zabývá obsahem svých výroků. To je podle něj zbytečné, protože šlo podle něj čistě o „nepřípustnost formy“. „Jestliže po všech vysvětleních je to pro žalobkyni nepochopitelné, je to její postoj k jádru problému,“ uvádí zástupce ČAK. S tím podle něj souvisí i propagace, kterou Samková ve své věci během kárného řízení činí. „To vše ovšem potvrzuje správnost napadeného kárného rozhodnutí,“ dodává.
Neobstojí podle něj ani snaha Samkové porovnávat svůj případ s jinými kárnými řízeními, protože každé je vedeno individuálně. ČAK proto Městský soud v Praze žádá, aby byl návrh advokátky zamítnut. Samková požaduje opak a náhradu nákladu řízení. Je připravena se bránit všemi možnými prostředky.
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi