Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Delegace ČAK se poprvé sešla s ministrem spravedlnosti

Bezplatná právní pomoc občanům, rekodifikace procesních předpisů, příprava zákona o hromadných žalobách – to byla jen některá z témat, která začátkem tohoto týdne zazněla na půdě Ministerstva spravedlnosti ČR při historicky prvním setkání ministra spravedlnosti Jana Kněžínka se zástupci České advokátní komory.


Foto: Tiskové oddělení MSp

Zda šlo pouze o zdvořilostní schůzku, nebo byly nastoleny již konkrétní body k jednání, jsme se zeptali předsedy ČAK JUDr. Vladimíra Jirouska:. „Rozhodně nešlo toliko o „seznamovací schůzku“, ale o nastolení aktuálních témat, kterých je celá řada. Většiny z nich jsme se alespoň rámcově dotkli a některá byla již předjednána s náměstkem ministra Jeronýmem Tejcem. Jde jednak o agendy, jež se primárně váží k advokátnímu stavu, jako jsou tvorba přísudkové vyhlášky, novelizace tarifu, ustanovování obhájců ex offo, vstupy do soudních budov…, jednak o problematiku obecného významu, zejména pak problematiku legislativní – například tolik diskutovanou rekodifikaci trestního řádu či civilního procesu,“ představil aktuální problematiku jednání předseda ČAK.

Na to, že šlo o první schůzku, je z ní výstupů víc než dost. „Osobně mě velmi těší dohoda o přímé účasti námi jmenovaných reprezentantů advokacie v rámci legislativní tvorby, nebo shoda ohledně základních pravidel součinnosti při zajišťování chodu bezplatné právní pomoci,“ doplňuje JUDr. Jirousek.

Velmi dobře se dle jeho slov rýsuje i budoucí spolupráce s ministerstvem spravedlnosti, obě strany se shodly na systému pravidelných konzultačních schůzek, a protože se jednání vedle pana ministra Kněžínka účastnili i jeho náměstci a další vedoucí pracovníci MSp, spolupráce by měla probíhat na různých úrovních relevantních projednávané problematice. „Shrnuto jednoduše - šlo o schůzku výrazně pracovní, jež byla vedena oboustranně velmi otevřeně,“ uvedl na závěr hodnocení svých postřehů z prvního společného setkání předseda ČAK.      
(red)
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi