Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Upozornění na možné zneužití totožnosti advokáta

JUDr. Jan Paroulek, advokát se sídlem Čelakovského 1859/6, 678 01 Blansko, oznamuje prostřednictvím ČAK svým klientům a třetím osobám, že ve vztahu k jeho osobě pravděpodobně mohlo dojít ke zneužití jeho totožnosti prostřednictvím e-mailové korespondence. Toto zneužití spočívá v tom, že z e-mailové adresy iphonemailappps@aol.com bylo neznámou osobou zasláno jeden či více e-mailů, v nichž se pisatel vydává za JUDr. Jana Paroulka.

JUDr. Jan Paroulek nemá s touto e-mailovou adresou nic společného, nikdy takovou e-mailovou adresu neužíval a od obsahu těchto e-mailů se distancuje. Žádá proto všechny případné příjemce e-mailů z uvedené e-mailové adresy podepsané jeho jménem, aby takové e-maily ignorovali, neodpovídali na ně a v žádném případě na jejich základě ničeho nečinili a neposkytovali jejich pisateli žádné své údaje.

Dotyčný advokát zároveň podává trestní oznámení na neznámého pachatele.

 

odbor vnějších vztahů ČAK

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz