Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Řízení o možném pozastavení výkonu advokacie – kauza Dopravní podnik hl. m. Prahy

Představenstvo České advokátní komory (ČAK) dne 11. 6. 2018 projednalo možnost pozastavení výkonu advokacie advokátům Mgr. Karolíně Babákové, Mgr. Bc. Davidu Michalovi a Mgr. Marku Stubleymu, v souvislosti s jejich trestním stíháním ve věci poskytování právních služeb Dopravnímu podniku hl. m. Prahy. a dále možnost pozastavení výkonu advokacie doc. JUDr. Aleši Rozehnalovi v souvislosti s jeho trestním stíháním navazujícím na jeho zastupování rakouské společnosti.

Představenstvo ČAK se velmi podrobně zabývalo problematikou vymezenou usnesením o zahájení trestního stíhání a obžalobou Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 1. 11. 2017. V návaznosti na vytýkané skutky a právní kvalifikaci se však muselo zároveň zabývat pravomocným rozsudkem Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze v obdobné kauze týkající se Mgr. Babákové, Mgr. Michala a Mgr. Stubleyho (viz kauza „Oleo Chemical“). Tato druhá trestní věc je již skončená, a to pravomocným zproštěním obžaloby ve věci jmenovaných advokátů. Nezbývá než konstatovat, že soudy vycházely prakticky ze stejných nebo obdobných důkazů, na jakých je postavena stávající obžaloba a které nutně podmiňovaly úvahy o rozhodnutí představenstva ČAK v nyní projednávané věci.

Proto představenstvo ČAK uvedeným advokátům výkon advokacie nepozastavilo a ohledně dalšího postupu vyčká rozhodnutí soudu.

Nad rámec výše uvedeného představenstvo ČAK uvádí, že zjištěný způsob výkonu advokacie některými z projednávaných výše jmenovaných advokátů se jeví jako problematický, a považuje za nutné, aby takový způsob výkonu advokacie přešetřila Kontrolní rada ČAK.

Pro úplnost je třeba zmínit, že věc doc. JUDr. Aleše Rozehnala, Ph.D. je právně i skutkově zcela odlišná a rozhodnutí představenstva v jeho věci bylo mj. odvislé od té skutečnosti, že se časově zcela rozchází se skutkovou podstatou podané obžaloby.

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi