Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Oslavme stoleté výročí!

Vážené advokátky a vážení advokáti!

Samostatnost české, moravské, slezské a slovenské advokacie se přirozeně váže k základům státnosti, formovaných dějinnými událostmi 20. století. Nehledě na různost té které cesty následného vývoje, jež snad v zemích dříve Koruny české byla poněkud kontinuálnější než ta na území Slovenska, byli to právě čeští, moravští, slezští a slovenští advokáti, kteří bez ohledu na různorodost regionálních podmínek a problémů neprodleně zahájili společnou diskusi o budoucím společenském postavení a organizaci advokátních stavů.

A právě vzájemné konzultace navazující na říjnové události roku 1918 vyústily koncem téhož roku v setkání advokátů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v Luhačovicích, jež se stalo základem nové národní podoby či přímo konstituce jednotlivých samospráv svobodné advokacie. Je naší povinností znát svou historii a zároveň vzdát hold advokátům – zakladatelům!

Proto si vás jménem představenstva České advokátní komory dovoluji pozvat k oslavám výročí „100 let české a slovenské advokacie“, jež se uskuteční ve dnech 20. až 22. září 2018 v Luhačovicích. Jelikož půjde o akci nepochybně významnou, a proto svým obsahem a rozsahem tomuto významu odpovídající (již nyní je zajištěn hotelový komplex pro 600 advokátů a jejich rodinných příslušníků, je připravován konferenční, kulturní a sportovní program atd.), rozhodli jsme o založení speciálního transparentního bankovního účtu: 115–7216000247/0100 prostřednictvím kterého můžete finančním darem přispět ke zdaru oslavy výročí i vy, stejně jako to z pozice předsedy ČAK činím já.
                                                  
JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory

P. S.: Detailní organizační pokyny a program oslav výročí budou obsahem Bulletinu advokacie č. 5/2018.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi