Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Rozhovor s Tomášem Sokolem, advokátem

12.3.2018, ČRo Radiožurnál, str. 1, Dvacítka Radiožurnálu

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Daňové úřady by mohly v budoucnu velmi zásadně posílit. Piráti totiž přišli s návrhem, který by jim umožnil prolomit mlčenlivost advokátů a daňových poradců. Ti se bouří. Něco podobného si podle nich v minulosti netroufli ani komunisté. Skutečně jsou v ohrožení naše ústavou garantovaná práva? Máme se bát sílící moci finanční správy? Nebo se jen advokáti brání důslednějšímu boji s daňovými úniky? Mým dnešním hostem je advokát a místopředseda České advokátní komory Tomáš Sokol. Dobrý den.

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Dobrý den.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
S ničím podobným se advokacie minimálně od roku 1945 nesetkala. I komunisté, kteří advokáty rozhodně nemilovali, si netroufli advokátní mlčenlivost prolomit. To cituji z jednoho z dopisů, který jste poslali poslancům v rámci prohlášení, ve kterých se vymezujete proti těmto návrhům, co tak hrozné poslanci chystají?

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Já nevím, jestli poslanci jako všichni, ale ten návrh, který tady posléze zazněl ze strany Pirátů by ve svých důsledcích, které možná ani nedomysleli, to já přesně nevím, skutečně mohl znamenat poměrně značný a řekl bych nekontrolovaný průlom do advokátní mlčenlivosti mimo jiné proto, že ta kombinace toho pozměňovacího návrhu, který tedy inicioval tady tohle vzbouření, a toho návrhu vládního, je samo o sobě, pokud jde o důsledky, které by to mělo v podstatě neodhadnutelná. Tam je možná celá řada výkladů a lze se domnívat, že tedy agilní státní úředník by si vybral ten výklad, který mu dává co největší pravomoci a to je to, na co jsme upozorňovali. Výraz báli se asi není úplně přesný, protože principiálně mně je jedno, jakou mám advokátní mlčenlivost, já prostě podle toho, jakou jí mám, tak podle toho se chovám a to co je nejhorší je, když nevím, co se mi vlastně zakazuje, co nesmím říkat a pro občany to samozřejmě tak není veselá zpráva, že se jim někdo takhle může lidově řečeno, nabourat do toho, co vy jste nazvala ústavní práva.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jenom, abych to trochu zarámovala k tomu, co se v Poslanecké sněmovně děje. Tam se totiž projednává vládní novela daňového řádu, která by advokátům a daňový poradcům měla uložit povinnost informovat zahraniční úřady přes české ministerstvo financí o svých klientech v případě daňových úniků. Týká se to kompozice evropské směrnice, která by měl bojovat ve finále s praním špinavých peněz a hrozbami financování terorismu. Piráti k tomu přiložili svůj pozměňovací návrh, který říká, že možnost prolomit advokátní mlčenlivost by mohli získat i tuzemské finanční úřady a to v případě podezření z daňového úniku ve výši minimálně půl milionu korun. Je to tak?

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Ne. Omlouvám se, nechci být negalantní, ale doslovná citace znění toho pozměňovacího návrhu rozšiřuje to prolomení mlčenlivosti a teď budu citovat. V případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje a dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti ve výši přesahující 500 tisíc Kč. To tedy znamená, že tedy jednak něco, co se mělo stát, potom ovšem také důvodem může být to, že ten subjekt vypadá, že by někdy v budoucnu nesplnil daňovou povinnost, což nemusí být daňový únik v pravém slova smyslu. To může být prostě jaksi sporná záležitost, jestli měl splnit, neměl splnit a tak dále. Měl něco ohlásit ,tudíž ten okruh je přeci jen o něco větší, ale hlavně je ta formulace velmi nešťastná, pokud jde o vymezení toho, k čemu je ten úřad vlastně oprávněn. A asi si každý domyslí, že tedy aby ještě dopředu zkoumal, jestli někdy v budoucnu náhodou nesplní daňovou povinnosti, to už je jaksi jako příliš mnoho.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A když bych se držela té jednoduché základní myšlenky, kdy piráti říkají, že pouze chtějí dát českým finančním úřadům tu samou pravomoc, kterou mají finanční úřady v cizích státech, zkrátka říkají, že když jedny informace si mají právo vyžádat německé daňové úřady, proč by to samé právo neměly mít i české daňové úřady. Nezní tohle logicky?

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Zní, zní to logicky, ale ona spousta cest do pekel vypadá krásně a logicky. Ten problém je v tom, že žádný finanční úřad v zahraničí si nemůže napřímo vyžádat nějaké informace nebo prostřednictvím české strany od nějakého advokáta o nějakém klientovi, a ten základní problém je v tom, že ta směrnice, o které vy jste na začátku hovořila, ta měla upravovat výměnu informací mezi subjekty jako je ministerstvo financí nebo generální ředitelství na straně jedné a jejich zahraničním partnerem, a vůbec se netýkala něčeho, co by souviselo tady s daňovými plátci, s jejich advokáty a tak dále. A ministerstvo financí, naprosto bych řekl jednoznačně to přiznalo, řeklo, že tady tu transpozici té směrnice ještě rozšíří o uložení jakési povinnosti. To znamená, že ono ani v tom původním zadání nešlo o to, že by si pro něco mohli sáhnout zahraniční subjekty, pro co si nemohou sáhnout zdejší správci daně, ale šlo o výměnu již získaných informací, pro které si sáhly, které získaly a které například, pokud jde o klienty a advokátů byly získány na základě úplně jiného zákona a jejich povinnosti hlásit rizikové nebo podezřelé případy. Takže to, co ten úřad tedy již shromáždil například finančně analytický útvar, to mohlo být jakýmsi způsobem sdělováno do zahraničí a o tom byla ta řekl bych, novela původní směrnice a vůbec se nepočítalo s tím, že to bude mít nějaký přesah do toho vnitrostátního prostředí a vůbec to neřešilo to, jestli by advokáti měli dodávat nějaké speciální informace do zahraničí, které by neměly dodávat zdejší finanční správy. To prostě už je trochu jako úplně omyl.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A proč to podle vás ministerstvo financí rozšířilo tu povinnost. Proč šlo nad rámec té směrnice?

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
No, asi úplně obecně šlo nad ten rámec. Oni to říkají, že je to v podstatě zajímá, že je to logické, a ve skutečnosti je to stálý, řekl bych souboj, který máme na několika rovinách. Advokacie se týká tahle ta. Že tedy prostě jaké pravomoci bude mít stát pro to, aby vykonával nějaké své funkce, jakési představu, že by měly mít pravomoci a kolik za to zaplatíme svými svobodami. A v tomto případě tedy ministerstvo v podstatě říkalo, my bychom rádi se dostali k dalším informacím a holt za to zaplatíte tím, že bude snáze prolomitelná advokátní mlčenlivost. A my jsme v podstatě, úplně abstraktně řečeno, jsme položili otázku: Fakt vám ten přístup toho ministerstva financí k údajům, které plus minus už stejně má z jiného zdroje, to znamená, prostřednictvím toho AML zákona. Fakt vám to stojí zato, aby se tedy redukovala advokátní mlčenlivost a odpověď na to budou dávat poslanci, až budou hlasovat.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A pak přišli piráti s tím, kteří s návrhem, který to celé posunul ještě dál.

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Bylo to trochu přesněji tak, že především si tu možnost, že tady dochází k rozšíření toho prostoru pro získávání informací, které jsou kryty advokátním tajemstvím, si toho všimli poslanci a následoval pozměňovací návrh toho vládního návrhu, který to měl zase vrátit do jakýchsi tedy řekněme snesitelných kolejí na úroveň toho, jak to je dneska z hlediska zákona opraní peněz, to znamená, že tedy stát může požadovat informace prostřednictvím finančně-analytického útvaru, který se obrací na Českou advokátní komoru a obráceně jsou advokáti povinni hlásit, a podotýkám, mám tady před sebou statistiku v minulém roce to bylo 32 případů, prostřednictvím České advokátní komory, ty podezřelé obchody z hlediska toho zákona. To znamená, tady bych zdůraznil jednu věc. To fungovalo naprosto v pořádku. Nebyly žádné připomínky, žádné stížnosti ze strany ministerstva financí, že by to nějak lidově řečeno haprovalo, že by advokáti nehlásili, co hlásit mají, že by Česká advokátní komora odpírala podat informace, které jsou od nich požadovány. To znamená, že tady nerozumím tomu úsilí ministerstva financí, jako úsilí vylepšit něco, co už bylo, ale nefungovalo, ale skutečně jako úsilí o rozšíření toho prostoru pro získávání informací.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Posloucháte odpovědi advokáta Tomáše Sokola. Vy jste na návrh Pirátů, jako Česká advokátní komora reagoval v dopise poměrně ostře, kde jste se vymezili vůči těm rizikům, která i vy tady jste před chvílí pojmenoval. Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který za tím pozměňovacím návrhem stojí, který jej představil v Poslanecké sněmovně, vám odeslal otevřený dopis, který byl zveřejněn na Parlamentních listech a v tom dopise tvrdí, že vyvrací šest vašich lží. A teď jen upřesňuji, že ty lži ztělesňuje přímo vůči vám, ne přímo vůči České advokátní komoře. A když bych to postupně vzala, tak vy ve svém dopise jako Česká advokátní komora píšete, že: "Advokátní mlčenlivost neexistovala v případě podezření na daňový, že advokátní mlčenlivost by neexistovala v případě podezření na daňový únik přesahující hodnotu půl milionu korun. Advokáti budou muset poskytovat jakékoliv údaje, které si Generální finanční ředitelství vyžádá, například podrobnosti o rozvodu, právních radách či drogové závislosti," konec citace z vašeho dopisu. Podle Jakouba Michálka to ale není pravda. Podle něj jde jen o ty dokumenty, které jsou vyjmenovány v zákoně proti praní špinavých peněz. Tvrdí, že se to týká v podstatě jen zakládání firem, nikoliv právního zastupování před soudem. Jak to je, kdo má pravdu, Jakub Michálek anebo vy?

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Tak především já jsem si ten dopis díky vaší, že jste mi to umožnila přečetl teď, než začalo vysílání. Možná, že když se posílají dopisy, tak by se neměly posílat přes noviny anebo nejene přes noviny, ale také tomu, kdo je adresátem. Takže já jsem to doteďka nečetl. Tudíž jaksi nejsem úplně na to připraven a je to právně poměrně složitá věc. Já si myslím, že ani nejde o to, jestli mám pravdu já nebo pan Michálek, ale tu analýzu, tu nám prováděli naši legislativci, četlo to několik kolegů advokátů, četli to i poslanci a všichni víceméně se shodují v tom, že tedy ten okruh těch informací, které by mohly být žádány, je v podstatě nekontrolovatelný. Protože to, co já jsem tam uváděl.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže není pravda, že by se to týkalo jen dokumentů o zakládání firem, nebo toho, kdy advokáti vystupují v právních vztazích, v obchodních vztazích?

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Absolutně ne, protože popravdě řečeno, informace o zakládání firem je informace, která snad může být v nějakém dalším kontextu tou informací o podezřelém obchodu a tu je ten advokát povinen hlásit už dneska, takže tam by se nic neměnilo. A hlásí ji finančně analytickému útvaru, protože jde tedy o mechanismus, který byl zaveden a který fungoval, takže nevím proč by to tedy měl ještě hlásit nějakému správci daně, nebo proč by nějaký správce daně se na to mohl ještě vyptávat, ale  ten okruh toho, co by ten advokát měl hlásit, těch podezřelých obchodů může být necelá řada. Ty nejsou tahle zúženy. Takže není pravda, že by se něco rozšiřovalo. To je ta absurdita té věci z hlediska toho, co je v tom zákoně, ale že se to stává úplně nezjistitelné, na co všechno, i ta definice se ztrácí v tom zákoně o proti praní peněz, abych to tak zjednodušeně řekl. Tam je relativně přesně vyjmenováno, co má ten advokát oznamovat, komu to má oznamovat, ale tady jaksi nedojde ke splnění daňové povinnosti, to je prostě, jaksi okruh, který si nedovedu představit, co všechno to může být a pak logicky z toho vyplývá, že ten správce daňový také může říct: Tak mi pane doktore řekněte, a teĎ něco o vašem klientovi, protože já si myslím, že pro mě jsou to informace, které mají význam, pro to, abych posoudil, jestli v budoucnu nedojde k nesplnění daňové povinnosti. A to je to, čeho my se řekněme, děsíme nebo spíš na co upozorňujeme veřejnost, že jim to hrozí. Ne nám, jim.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy také tvrdíte v těch svých argumentech, ve kterých se proti tomu vymezujete, že poskytování takových údajů nebude přezkoumatelné žádným nezávislým orgánem. Jakub Michálek v onom otevřeném dopise vám kontruje tím, že to bude podléhat kontrole České advokátní komory, a že když advokát nebude souhlasit s tím, jaké informace má vydat, tak se přece může obrátit na správní soud. Jak to tedy tady v tomto případě je? Je to přezkoumatelné, bude to podléhat kontrole nebo nebude?

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Tak a jsme zase u toho, já jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že nejde o žádné rozhodnutí správního orgánu, ale o požadavek, který se opírá o zákon, tak přezkum správním soude v této chvíli není možný. Byl by snad možný, kdyby advokát dostal nějakou pokutu, ale to už se dostáváme do sféry dohadů o tom, co by bylo. Já si prostě myslím ,že lidé, kteří jako neumí psát zákony, by to neměly dělat, ale měly by to svěřovat lidem, kteří to umí, tedy legislativcům, protože teď tady bude před posluchači, kteří o tom asi vědí poměrně málo, povedeme diskusi, jestli já se mohu obrátit na správní soud, když nesouhlasím. Vsadil bych se, že ministerstvo financí by kategoricky, kdyby tady za ním někdo byl, řekl, to není pravda, jestliže zákon vám ukládá vyložit nebo vydat nějaké informace, tak se nemůžete ohražovat tím, že to bude přezkoumávat správní soud, ale vy nám je musíte dát, protože tím bychom zase nabourávali celou tu koncepci zákona o praní peněz, kde tedy není nic o žádném finančním úřadu, čili to je jakási jejich hypotéza možného přezkumu a já se obávám, že v daném případě by to možné nebylo a zase bychom se bavili o pravomoci správních soudů a tak dále, ale to je někde úplně jinde. Každopádně, já jsem přesvědčen, že tedy ani náhodou.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
V závěru svého otevřeného dopisu je Jakub Michálek zřejmě nejostřejší vůči vám advokátům, kdy píše, že ty vaše protesty a ta současná úprava vyhovuje zejména těm, kdo perou špinavé peníze, dělají daňové úniky, a těm, kteří jim to právně pokrývají. Daňové úniky velkých korporací, které typicky využívají služeb advokátů pro nelegální a agresivní daňové plánování, se v Česku odhadují na 50 miliard korun ročně. Tak co vy na to?

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Tak já žádnou korporaci nezastupuji. Agresivní plánování je pojem, který tedy souvisí s něčím úplně jiným a je předmětem diskusí, co vlastně na něm je legální a co není legální. Ale popravdě řečeno, pokud by tady něco takového existovalo, tak bych předpokládal, že první, co bude, že finanční analytický útvar, který má šetřit podezřelé obchody, se obrátí na Českou advokátní komoru. Ta mu případně neposkytne informace, protože ten advokát bude zapírat, že je má a přijde tlak z ministerstva financí, že to nefunguje, ale proto se na začátku říkal, že toto funguje. To znamená, tady tvrzení o tom, že se tady globálně dějí jakési případě něčeho, co by se dalo označit za praní peněz, je obvinění ministerstva financí, že nic nedělá, protože prostě proč se tedy neobrátili na advokacii, aby zjistili, jestli advokacie je ochotna spolupracovat, anebo aby zjistili, že tenhle zákon nevyhovuje, protože advokacie z nějakého důvodu nespolupracuje. Ale to nikdo neudělal a nikdo si nestěžoval. A tam kde se obrátili, informace dostali. Takže zase není důvod cokoliv rozšiřovat.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže jednoznačně odmítáte, že by to bylo tak, že byste se bránili, řekněme, transparentnějšímu pohledu finanční správy do hrozby daňových úniků velkých, které by tady mohly krýt advokáti, když vystupují v obchodních záležitostech svých klientů.

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Podívejte, tohle je tvrzení, které je tak obecné, že se nelze jednoznačně říct, že třeba některý advokát neasistuje u čehosi, co by se dalo označit za daňový únik. Ale popravdě řečeno, nevím, jak by to kryl advokátní mlčenlivostí, prostě proto, že to se nějak navenek chová a to, co jak se to chová navenek, ať už to dělá kdokoliv, jakkoliv, tak je dohledatelné, typicky karuselové daňové podvody a tak dále. Prostě ta finanční správa to zjistí dřív nebo později a překážkou vyšetření, pokud já vím, nikdy nebyla advokátní mlčenlivost a nejde o to, že bychom s my bránili. My říkáme poslancům: Podívejte, udělejte si s tím co chcete, ale to bude zásah do práv občanů, tak tedy, jestli si myslíte, že tedy skutečně advokátní mlčenlivost je zneužívána, tak konkrétně popište ty případy, kdy se to stalo a pojďme se o tom bavit, ale o tom nikdy nikdo neřekl ani slovo. Podle mého názoru proto, že takové případy nejsou.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s advokátem Tomášem Sokolem. Když bych to tedy ještě jednou shrnula ty vaše argumenty, takže vám v podstatě nejvíc na tom návrhu Pirátů vadí to, že by rozšířenou pravomoc získávat informace o advokátů, prolamovat jejich advokátní mlčenlivost, měli získat finanční úřady?

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Ano. Nebo vadí, my upozorňujeme na to, že to bude zásadní zásah do důvěrnosti svěřovaných informací a vadit by to mělo těm, kteří k nám za těmi informacemi chodí. Mně samotnému to nevadí. Já si dám na dveře své kanceláře cedulku, upozornění "Pozor. Jsem povinen sdělit tyto a tyto informace" a v ten moment to pro mě končí.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A připouštíte, pokud by finanční úřady tuto pravomoc dostaly, že by třeba jim to mohlo pomoci v odhalování daňových úniků nebo ne?

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Já si myslím, že ne, a pokud ano, tak by ta cena, kterou bychom za to zaplatili, byla stejná jako kdybychom se bavili o tom, že by finančním úřadům například mohlo pomoci, kdyby byla zrušena nedotknutelnost obydlí a oni se mohli klidně jít podívat ke mně do bytu, jestli tam náhodou nemám nějaké důkazy o daňových únicích. Ano, je možné, že na milion případů by připadl jeden, kdyby to tedy k něčemu pomohlo. Ale ve skutečnosti by to jen vedlo k devalvaci důvěrnosti obecně sdělovaných informací.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Nicméně ten návrh, který, jak jsem říkala, předložili Piráti, podpořilo ministerstvo financí v čele s ministryní Alenou Schillerovou, která zastupuje hnutí ANO. Neznamená to, že to projde tím pádem, když ANO a Piráti mají ve sněmovně v podstatě sílu to prosadit?

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Podívejte, já se nechci pouštět do politologických úvah. To samozřejmě netuším. Pokud bych počítal hlasy, a vyšel z toho, že Piráti se pro tuto chvíli spojili s ANO, aby prosadili zájem, který ale podotýkám není nějak objevný. Ano, ministerstvo financí se k tomu nadšeně hlásí, protože něco podobného prosazovalo a to něco podobného jim řekl bych hatil v uvozovkách politicky samozřejmě, pozměňovací návrh paní profesorky, která je Válkové, která je také členkou hnutí ANO. Takže já nevím, co se bude dít v té sněmovně. Nechci předvídat, kolik členů ANO se přihlásí k návrhu pirátů, kolik členů bude mít zato, že to je skutečně nepřípadné rozšíření zásahu důvěrnosti svěřovaných informací. To se teprve v budoucnu uvidí. My nemůžeme udělat nic jiného, než to analyzovat, upozornit na to a říci: Podívejte se, hrajete si tady s takovouto záležitostí.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A co by vás přesvědčilo. Kdyby nic z tohoto nebylo, kdybychom se drželi jen zkrátka té mezinárodní spolupráce, která by měla bojovat s praním špinavých peněz a financováním terorismu, anebo kdyby třeba ten přístup daňových orgánů k informacím, o kterých se bavíme, podléhal, řekněme třeba soudnímu povolení. To už by pro vás bylo dostatečné?

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Podívejte se, asi soudní povolení, pokud by tady bylo, tak by nepochybně bylo stejnou kontrolou jakou je soudní rozhodování nebo soudní přezkum v případech prohlídek tam, kde pracují advokáti, to znamená, takzvaně domovních prohlídek, kde aby se policejní orgány mohly dostat k informacím například z počítače advokáta, tak musí soud rozhodnout, že to nejsou informace, které by byly chráněny mlčenlivostí, to znamená, například informace někoho, kdo s tím, co policie hledá, nemá co společného. Nejsem si jistý, jestli by se to líbilo ministerstvu financí, protože ten proces toho přezkumu je poměrně velmi dlouhý  a já se obávám, že by namítali, že tedy v tom případě to ztrácí jakoukoliv efektivitu a to už mluvím za ně. Nicméně snažím se objektivně to hodnotit a říkám: Ano z hlediska mé představy nebo představy advokacie o tom jak má vypadat důvěrnost informací, by cosi takového bylo možné, ale nejsem si jist, jestli by se to líbilo druhé straně.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy ještě na závěr pro hlášení České advokátní komory, kde se tedy vymezujete vůči tomu návrhu, píšete, že pokud by to bylo přijato v té řekněme, pro vás nejhorší podobě toho návrhu Pirátů.

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Pro občany, pro občany.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Pro občany, jak říkáte, že by to mohlo vést ke vzniku takzvaných šedých služeb, kdy se advokáti uchýlí do ilegality.

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Ne advokáti, ale kdy ti lidé, kteří obecně, pokud budeme s tou advokátní mlčenlivostí ještě chvíli nakládat, tak jak s ní nakládá, tak lidé, kteří jinak slepě věřili tomu, že existuje advokátní mlčenlivost, aniž by znali její právní podstatu, aniž by znaly nějaké detaily. Tak jí mohou přestat věřit, budou říkat: Tady něco nefunguje, nejsme schopni popsat co, ale my tomu nevěříme, tak radši půjdeme za někým, kdo není advokát, ad hoc si s ním poradíme o něčem a máme větší jistotu, že se na něj třeba finanční úřad nemůže obrátit, o něm vůbec neví. Takže to je, tím je míněno v podstatě to, že jestli tady toto ve svých důsledcích může vytvořit šedou zónu, ne že advokáti se do ní budou uchylovat, ale že ti zájemci o ty informace, kde se budou bát, že u toho advokáta by to našli a on by to musel vydat, tak půjdou za někým, o kom nikdo nic neví, to znamená, za ním také nikdo nepřijde a nebude chtít informace.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
To byla poslední odpověď Tomáše Sokola v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. Děkuji vám za návštěvu.

Tomáš SOKOL, advokát, místopředseda České advokátní komory
--------------------
Děkuji také.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi