Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Novela ZOK v připomínkovém řízení

Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do zkráceného připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodních korporacích a některé další zákony; jde o obsáhlou změnu, která mění základní principy, na kterých byla rekodifikace práva obchodních společností a družstev postavena. Ve své podstatě jde o zásadní přepracování celého zákona s razantními vlivy na dosavadní praxi.

Česká advokátní komora vyzývá všechny advokáty, kteří mají zkušenosti s aplikací ZOK, aby se k návrhu vyjádřili, a to v termínu do 8. 3. 2018 (lhůta stanovená ministerstvem končí již 9. 3. 2018!).

Návrh zákona včetně důvodové zprávy a úplného znění jsou k dispozici níže.

Případné připomínky zasílejte na adresu legislativa@cak.cz.

Důvodová zpráva, doc 1338kB
Úplné znění, docx 221kB
Návrh zákona, doc 489kB

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz