Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzniká seznam advokátů poskytujících bezplatné právní služby. Pokud máte zájem, hlaste se!

Novela zákona o advokacii upravující poskytování bezplatné právní pomoci nabývá účinnosti 1. 7. 2018. Nová úprava bezplatné právní pomoci je obsažena v ustanoveních § 18 až § 18c zákona o advokacii.

Dle ustanovení § 18d odst. 2 zákona o advokacii vede Komora pro účely určení advokáta seznam advokátů, kteří vyjádřili souhlas s poskytováním právních služeb podle § 18a až 18c.

Odměňování a náhrada hotových výdajů advokáta v souvislosti s poskytnutím bezplatné právní služby dle § 18 a až 18c zákona o advokacii upravuje § 23 odst. 2, 3, 4 zákona o advokacii a usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku v aktuálním znění o sociálním fondu ČAK.

Česká advokátní komora vyzývá tímto advokáty, kteří se chtějí zapojit do poskytování bezplatné právní pomoci v režimech ustanovení § 18a až 18c zákona o advokacii, aby svůj souhlas s poskytováním právních služeb podle § 18a až 18c zákona o advokacii zaslali v písemné nebo elektronické formě na adresu Česká advokátní komora, pobočka v Brně, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno nebo epodatelna@cak.cz, sekr.brno@cak.cz anebo do datové schránky ČAK.


JUDr. Vladimír Jirousek
předseda ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi