Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Rozhovor s právničkou Alenou Vlachovou

11.2.2018, ČRo Radiožurnál, 10:06 Host Radiožurnálu

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Vítám vás u poslechu Víkendového Radiožurnálu, naproti mě už sedí dnešní host, je to pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono Alena Vlachová. Vítám vás tady, dobrý den.

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
Dobrý den.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste specialistkou na obchodní a pracovní právo, zaměřujete se hlavně na řešení sporů, zastupujete klienty v řízení tedy před soudy v oblasti občanského, obchodního, pracovního i rodinného práva a poskytujete i právní služby v rámci mezinárodních arbitráží a ochrany zahraničních investic. V letech 2015, 16 i 17 jste byla časopisem Právní rádce zařazena mezi nejvýznamnější české právničky v oblasti advokacie a teď tedy to nejčerstvější ocenění v kategorii Pro bono, tedy pro veřejné dobro, kdy jste desítkám dětí z ústavů a dětských domovů pomáhala vlastně vstoupit do dospělosti bez toho, aniž by měly korunu dluhů. Pořád bojujete za práva dětí? Pořád vás to baví? Pořád vás to naplňuje? Pořád je bohužel co dělat?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
Bohužel pořád ještě mám co dělat. Přibývají mi další případy, takže ta práce zatím nekončí, i když já bych byla ráda, kdyby mi už tahle práce odpadla, protože by to znamenalo, že už žádné děti nemají dluhy a tedy se tím nemusím zabývat.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdy myslíte, že ta doba nastane?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
To je moc těžké odhadnout a obávám se, že to ještě minimálně několik let potrvá.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste založila ten projekt Děti bez dluhů. Co v podstatě to odstartovalo, že jste se tomu začala věnovat? Bylo to v době, kdy jste měla malého Pepíčka. Teď je mu kolik? Devět?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
Ano, teď je mu devět, tehdy mu byly čtyři roky a vlastně to byla úplná náhoda. Mě jako tahle ta oblast, nikdy nijak jsem se tím nezabývala. Já jsem vlastně ani sama nevěděla, že ten problém existuje a úplně náhodou jsem si prostě v jednom časopise přečetla dopis čtenářky, která tam psala, že děti z dětských domovů mají několikatisícové dluhy na poplatcích za odpad a mě, mě to jako překvapilo, říkala jsem si, to je nějaký nesmysl, to přece není možné, jako to, aby děti měly dluhy. A tak jsem jí zavolala. Byla to ředitelka Dětského domova v Boskovicích a říkala jsem jí, že bych ji jako pomohla a těm dětem a vlastně tím jsem se do toho dostala, prostě do oblasti, o které jsem vůbec netušila, že, že existuje, že u nás jsou skutečně děti, které mají tisícové dluhy a i statisícové dluhy, za které vůbec nemůžou a od té doby to tedy se snažím nějak řešit.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud vám někdo napíše, že ten problém je, že u nich existuje, co uděláte v tu chvíli?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, tak na mě se obracejí hlavně ti pracovníci těch dětských domovů, no, tak já v tu chvíli ...

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
V tu chvíli se snažím od nich zjistit co nejvíc informací, které oni mají, oni jich moc nemají, protože s nimi se nikdo nebaví, protože nejsou účastníkem řízení, pak, pak začnu to dítě zastupovat a snažím se zrušit už ty existující vydaná rozhodnutí a zastavit exekuce.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Je důležité, nebo naopak to není vůbec důležité a je to třeba jenom, pro vás vnitřní pocit nezbytně nutné, jet tam do toho dětského domova nebo toho ústavu, vidět to prostředí?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
Ne, vůbec ne. Já vlastně ani ty děti osobně neznám. Už jsem se setkala třeba s některými pracovníky těch dětských domovů, i některé děti jsem jako viděla, ale já to pro svoji práci nepotřebuju, protože vlastně ty případy jsou všechny stejné, to je všechno stejný ty, stejný typ případů a já nepotřebuju jako osobně znát to dítě. Mně jde o to, že chci dát těm dětem šanci na to, aby ve chvíli, kdy budou odcházet z dětského domova, kdy už tak jsou v hrozně těžké situaci, tak aby ta jejich situace nebyla zhoršená ještě tím, že si s sebou nesou dluh prostě třeba 20 tisíc.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Bavíte se o tom třeba s Pepíčkem devítiletým? Ten už to musí chápat.

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
Bavím, bavím.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Co vám, co vám na to řekl jako?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
Jemu se to moc líbí, ale poslední dobou mi říká, ať už mu o tom nevykládám, protože to slyší pořád dokola a už to zná nazpaměť.

/ Písnička /

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Pražská advokátka Alena Vlachová, čerstvá držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono, je naším dnešním hostem. Radiožurnámailto:l@rozhlas.cz, adresa pro vaše otázky, můžete je posílat. Vlastně jedním z vašich největších úspěchů byla ta novela zákona o místních poplatcích, která ohledně těch místních poplatků za systém s tím komunálním odpadem stanovila, že za děti platí rodiče. Mě by zajímalo, jak se to vlastně stává třeba u těch jízd načerno, protože dovedu-li si představit ve většině rodin to funguje tak, že to dítě ty peníze dostane a má tudíž si tu tramvajenku koupit. Tak jak, jak je tohle možné?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, já, já právě zastupuju děti, kde ti rodiče se o ně nestarají řádně. To znamená, že ti děti často třeba nedostanou doma ani najíst, takže nedostávají, nemají zaplacenou tramvajenku, nedostanou peníze na jízdné, ale ty děti vědí, že musí jezdit do školy. Takže jedou prostě i bez lístku, chytne je revizor a problém je v tom, že tu přepravní smlouvu vlastně uzavírá ta osoba, která nastupuje do toho prostředku MHD. To znamená, že tu smlouvu s tím dopravním podnikem v tomhle případě uzavírá to dítě, kterému je třeba 9 nebo 10 let a dopravní podnik potom vymáhá tu pokutu přímo po tom dítěti. A protože to dítě má tu smůlu, že jeho rodiče nejsou ti řádně pečující rodiče, tak tu pokutu nikdo za něj nezaplatí a to dítě je pak žalováno u soudu a k té pokutě se nabalují náklady řízení, a potom je ... to po něm vymáhá exekutor.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme se na to podívat podrobně, protože třeba posluchač Jan to chce objasnit na konkrétním příkladu, abyste vysvětlila, jak se může nezaplacená pokuta, píše, pět set korun z tramvaje, změnit na dluh 37 tisíc? Podle jakých zákonů?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, tak z pěti set korun se 37 tisíc nestane, ale já třeba řeším, úplně typické případy jsou, kdy dluh je 1 006 korun, protože 6 korun bylo jízdné za dětskou jízdenku v Plzni, tisíc korun pokuta. Ještě v roce 2000 se takový dluh mohl zvýšit asi tak přibližně o 4 tisíce korun, což jsou ty náklady řízení, protože, aby mohlo dojít k exekuci, nejdřív musí proběhnout takzvané nalézací řízení, což je řízení, kde dopravní podnik žaluje to dítě o zaplacení té pokuty. Tak to je první řízení a v něm je vydán platební rozkaz nebo rozsudek, který se pak satane exekučním titulem na základě kterého znovu ten dopravní podnik zahájí exekuci. Takže tam vlastně probíhají dvě řízení, v každém tom řízení pokuty je Dopravní podnik zastoupen advokátem, tak má právo na náhradu nákladu řízení a tyhle ty náklady řízení jsou stanoveny právními předpisy. Je to advokátní tarif nebo předtím to byla takzvaná paušální vyhláška a také samozřejmě jsou právními předpisy stanovené náklady exekutora potom v tom exekučním řízení. No a tyhle ty náklady se prudce zvýšily v roce 2001, kdy jednak začali fungovat exekutoři a tehdy také byl, byli změněny ty předpisy pro náhrady advokátů. Takže v roce 2001 už ty náklady, které se nabalily na tu tisícikorunovou pokutu, byly něco kolem 13 tisíc korun a v roce 2006 se zvýšily dokonce tak, že přesahovaly 20 tisíc. To znamená, že z každé té jízdy načerno následně exekutor vymáhal víc než 20 tisíc korun. Od roku 2012 se postupně jako tyhle ty náklady trochu snižují, ale pořád ještě, i když už advokáti díky změně advokátního tarifu dostávají jenom asi něco kolem tisíce korun, tak pořád tam jsou dost vysoké náklady exekutora, který má, myslím, 6,5 tisíce korun, k tomu ještě soudní poplatky a daň z přidané hodnoty. Takže pořád ještě to celkově dělá v současné době něco kolem devíti tisíc korun. Takže ..., ale ty případy, které byly mezi lety 2006 a 2012, tak tam vlastně ke každé té tisícikoruně se nabalilo dalších 21 tisíc nakonec.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste zbavila dluhů, podařilo se vám to u víc než 60 dětí. Ta částka byla kolem milionu korun. To se dá popsat jako životní výhra v loterii, ne?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, já to úplně tak nevnímám. Jako pro mě je, pro mě je výhra vlastně každé to dítě, které se, které se podaří zbavit dluhů, protože to beru tak, že vlastně to dítě dostává šanci, pak už je jenom na něm, jestli ji využije, nebo ne, začít prostě ten samostatný život na nule a ne začínat prostě s minusem.

/ Písnička /

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Pražská advokátka Alena Vlachová, která bojuje za práva dětí proti dluhům, ať už za popelnice nebo za jízdu načerno. Paní doktorko, nejvyšší dluh u jednoho dotyčného člověka, kolik byl, který jste řešila, s kterým jste se setkala?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
Měla jsem jedno dítě, u kterého ten dluh přesahoval sto tisíc korun. Plně přesnou částku nevím, ale bylo to prostě několik jízd načerno, kde za každou teda se to vyšplhalo na tu 20tisícovou exekuci a řešila jsem taky třeba tři sestry, které ve věku kolem těch 9, 10 let několikrát chytil revizor a každá z nich potom měla exekuci na 60, 80 tisíc korun.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Dá se to vůbec řešit? Je několik možných cest, nebo není žádná? Jestli vůbec třeba tenhle ten problém se dá paušálně uchopit?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, já si myslím, že asi je ... jedním ze způsobů by bylo možná přistupovat k tomu tak, jestli vůbec třeba děti by měly platit za tu městskou nebo jak jestli prostě pro cesty do školy jako má dítě platit za dopravu, a pokud ano, tak proč je to vymáháno po dětech a ne po rodičích? To znamená, že možná by se dala nějakým, nějak legislativně ošetřit způsob, aby za tyle dluhy byli odpovědní rodiče, ale ono to naráží na ten problém, že řada rodičů o svoje děti řádně pečuje, ty peníze jim dají a třeba už ty větší děti potom si tu tramvajenku nekoupí, peníze utratí za něco jiného a možná tam by mohl vznikat problém, že, pokud by pak i tito rodiče měli za to odpovídat, ale pořád máme rodičovskou ...

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže spíš plošně, ne?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, ale pořád máme rodičovskou zodpovědnost, ze které prostě vyplývá povinnost rodičů hradit za děti svoje závazky, bez ohledu na to, jak zdárně se podařilo těm rodičům ty svoje děti vychovat, aby si tu tramvajenku zaplatily.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Kontrolujete poctivě, jestli Pepíček ji má v aktovce?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, kontroluju, já ... on sám říká, že kdyby náhodou si zapomněl tu průkazku, takže se revizora nebojí, protože mu řekne, že jeho máma je Děti bez dluhů, takže to za něj vyřídí.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Toho bych se spíš bála být tou mámou. No, od úsměvu teď k tomu vážnému. Vy jste, vlastně ty největší úspěchy, které jste ve své profesi zažila, já jsem zmiňovala tu novelu zákona o místních poplatcích, dovedete si představit nějakou novelu, která by se právě vztahovala třeba k té hromadné dopravě?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, já jsem o tom dlouho uvažovala, to je opravdu složité. Jak říkám, jednak by tam mohla být, mohl být nějaký přenos odpovědnosti z těch dětí na rodiče, což už naznačil i jeden náleZ Ústavního soudu anebo i nějaká úprava procesních předpisů v tom smyslu, že vlastně pokud rodiče nechají to zajít do té situace, že už je dítě žalováno u soudu nebo probíhá proti němu exekuce, takže by vlastně rodiče pak měli platit ty náklady řízení, aby ty náklady nezatěžovaly to dítě.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Aktuálně teď třeba je otázka nájemného. Je to třeba už věc, kterou také řešíte?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, řeším. Teď mám právě aktuálně jeden případ, kdy vlastně ze zákona, pokud ten nájemník bytu zemře, tak ten nájem automaticky ze zákona přechází na osoby, které s ním žily v tom bytě. Řeším případ, kdy zemřela babička, s ní tam bydlela její dcera a její děti. Takže ten nájem přešel automaticky i na děti a ta jejich matka to nájemné neplatila a o to zaplacení toho nájemného jsou žalovány i děti a už také na základě toho mají exekuci.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Vysílání Víkendového Radiožurnálu s naším dnešním hostem, advokátkou Alenou Vlachovou. Pokud chcete, můžete se přes mailto:www.radiozurnal@rozhlas.cz zeptat. Bavíme se zejména o exekucích, které jsou vedeny na děti. Musím doplnit tedy ještě ten životopis Aleny Vlachové, krom toho tedy, že je držitelkou ocenění Právník roku 2017 v té kategorii veřejné dobro "Pro bono" takže studovala MatFyz a pak až práva. To, to mi vysvětlete. Práva? Kdy jste vlastně zjistila, že jste zrozená pro práva a ne ten MatFyz?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, já jsem vlastně jako odmalička můj nejoblíbenější předmět ve škol byl matematika, v tom jsem asi trochu exot a takže pak, pak jsem šla na matematické gymnázium v Budějovicích a takže jako celkem logicky potom jsem jako pokračovala na MatFyz, i když to už bylo v době, kdy už mě, mě už to vlastně jakoby přestalo bavit ta matematika a ...

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Bavit.

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
Ale, když už jsem tam teda byla, tak jsem to dodělala.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Tam se zrodilo to heslo "Nemám ráda, když něco nejde." Nejde matematika, tak to dodělám.

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
Ne, to asi ne. Já mám, já spíš jako funguju tak, že když se pro něco rozhodnu, že to chci udělat, tak, tak to prostě udělám. Už to tak mám odmalička a takže, i když, když si myslím, že něco musí jít, tak i když mi všichni říkají, že to nejde, tak, tak prostě přesto to udělám. A ..., no a potom později, já jsem se tím nikdy neživila matematikou a pak jsem, pak jsem vlastně v práci, kterou jsem dělala, tak jsem se občas setkávala s tím, že potřebuju třebas napsat smlouvu a podobně a to mě docela jako bavilo a tak pak jsem zase, tak jsem se prostě rozhodla, že se stanu advokátkou, no a abych se mohla stát advokátkou, tak to znamenalo, že musím vystudovat práva, takže jsem ve 30 jako ještě studovala práva a pak jsem si ještě musela teda odpracovat tři roky jako advokátního koncipienta a ještě udělat zkoušky v Advokátní komoře, a pak jsem se teda stala advokátkou.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Když se bavíme o těch exekucích vůči dětem, tak dá se jednou větou odpovědět,kdy ta exekuce vůči dětem může být vedena? Platí, že může být kdykoli?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
Kdykoli, kdykoli. Věk účastníka řízení není nijak omezen. To znamená, já jsem měla exekuce vedené prostě proti 12letým dětem třeba.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Když se zase vrátím k tomu, co už jste tady říkala, na těch příbězích, které řešíte, tak třeba teď aktuálně ten s tím nájemným, kdy přechází z toho dotyčného, kdo v tom bytě bydlel, v tom případě, který vy jste uváděla, to byla babička, a to nájemné tedy přešlo na všechny, to znamená, na matku, i na její děti. Proč přechází na děti?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, protože tak je to stanoveno v zákoně, že prostě to přechází na všechny osoby, které tam jako žily v tom bytě, prostě společně s tím nájemcem toho bytu, ale samozřejmě tohle je asi trochu nedomyšlené a chtělo by to prostě zpřesnit tu právní úpravu v tom směru, že by ten nájem nebo hlavně a povinnost teda platit to nájemné, by měla samozřejmě zatěžovat jenom zletilé osoby, protože tam může být třeba dvouleté dítě, které samozřejmě jako vůbec není, není schopno jako vstupovat do takových právních vtahů a zavazovat se k placení nájemného.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Je šance, že by se to řešilo?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, tak ta šance je vždycky, ale to záleží na tom, jestli naši zákonodárci, politici, ministerstva, která, pod která tohle spadá, tak jestli prostě mají zájem na tom ten problém řešit a nějak ho legislativně upravit.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Když vy byste si to vzala za své?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, já, kdybych si to vzala za své, tak bych zase musela, stejně jako v případě té novely zákona o místních poplatcích se snažit jako přesvědčovat poslance, aby tam někdo tu novelu načetl v parlamentu, aby se, aby prošla hlasováním a teda u toho zákona, u té novely zákona o místních poplatcích mi to trvalo několik let, než jsem je přesvědčila k tomu, aby skutečně byla ta novela schválena.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Měla byste chuť do té řeky vstoupit znovu?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, musím říct, že moc se mi nechce, ale když to jinak nepůjde, tak to asi budu muset udělat.

/ Písnička /

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
S pražskou advokátkou Alenou Vlachovou se bavíme ve vysílání Víkendového Radiožurnál o možnosti oddlužit děti, které jsou třeba v dětských domovech nebo v ústavech. Zdraví vás Eva z Tábora. Píše: "Skvělá práce, Aleno."

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
Děkuju.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Známá kamarádka, kolegyně?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
Je to asi moje sestřenice.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak zdravíme do Tábora, ale pochopitelně nejenom tam. Napadá mě v té souvislosti  je otázka, jestli třeba někdo i z vašich blízkých, kamarádů se dostal do nějaké podobné situace? Nějaký dluh? Musela jste to řešit, zastupovala jste ho?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, vyloženě, jakože bych to řešila ne. Mám kamaráda, který měl mnohatisícové pokuty za jízdy načerno, ale já jsem mu říkala, ať si to nějak vyřeší.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Otázkou je, kterou tady třeba otevírá posluchač či posluchačka, kteří se nepodepsali. V těch souvislostech, o kterých se tady bavíme, jestli by nestačilo neuložit žalovanému úhradu nákladů řízení protistrany?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, samozřejmě, že to by hodně pomohlo a tady musím říct, že to prostě vždycky záleží na osobě toho konkrétního soudce, protože znám případy, kdy soudy nepřiznaly tomu dopravnímu podniku náklady řízení, pokud žalovaným bylo dítě, ale já taky znám spoustu platebních rozkazů a rozsudků v případě dětí, kdy jim ty náklady byly uloženy, že prostě mám rozsudek, kdy třeba 12leté dítě je odsouzeno k tomu, aby zaplatilo tisíc korun pokutu, šest korun za jízdenku a k tomu 8,5 tisíce náklady řízení advokátovi dopravního podniku. A byl to dokonce případ, kdy ten chlapec jel ve svých asi devíti letech, spolu se svou matkou, a to vyplývá přímo z odůvodnění toho rozsudku, že totožnost toho žalovaného byla potvrzena matkou tomu revizorovi. Takže já řeším právě ty případy, kdy soudy naprosto ignorují tu skutečnost, že ten žalovaný je dítě, kterému je třeba 11 let a ty náklady řízení mu klidně uloží.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Co takový advokát, který by ty případy zastupoval a byl by třeba placený státem? Je i tohle jedna z možných cest?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
To by samozřejmě byla možnost, protože já si myslím, že jakmile dítě je účastníkem nějakého řízení, kde je po něm požadováno peněžité plnění, tak by měl být řádně v tom řízení zastoupen a to řádné zastoupení by mělo být vždy advokátem, prostě profesionálem, který je schopen skutečně efektivně chránit jeho práva a myslím si, že by to klidně mohlo fungovat tak, že by teda ty náklady na tak ..., na takového advokáta nebo na tuhle právní pomoc platil stát. Stát má třeba ... sám pro sebe má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde si platí spoustu profesionálů právníků, aby zastupovali stát ve všech řízeních, kde jde o nějaký majetek nebo o peníze. Takže si myslím, že by klidně podobným způsobem mohl stát pomáhat svým nejslabším občanů, což jsou určitě děti a nějakou takovou službu jim poskytovat.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Otázka, která přišla na vás, je od posluchačky Jany a uvádí příklad, který považuje za velký paradox. "Představte si třeba mladistvého vraha, který je od 18 let čistý bez záznamu v trestním rejstříku, dítě, které třeba jen jednou jede načerno, může být tím skoro doživotně poznamenáno. Nejsem zastáncem jízdy načerno, ale ten přečin a vražda?" Otazník.

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, to má paní Jana určitě pravdu. To je skutečně velký paradox, na který už já jsem taky jako narazila, že vlastně v případě, že dítě spáchá trestný čin nebo prostě skutečně něco takhle závažného, tak nikdy mu nelze uložit peněžitý trest jako pokutu. Prostě vždycky to je ... já teda nejsem odborník na trestní právo, ale je to nějaká prostě ochranná léčba nebo, nebo ho teda zavřou do polepšovny, když to tak řeknu laicky, za ty nejzávažnější, nejzávažnější činy, ale tady se bavíme jenom o porušení v oblasti soukromého práva, to znamená, dejme tomu, porušení té přepravní smlouvy, jedu bez zaplacení jízdného a tady důsledkem toho vlastně je nejenom povinnost zaplatit tisíc korun pokutu, ale ještě ty náklady řízení, takže skutečně to dítě je, i kdyby to udělalo úmyslně, i to dítě, které třeba ty peníze od rodičů dostane a schválně si nekoupí jízdenku, tak vlastně ten trest, který ho za to očekává, je skutečně mnohem citelnější, než třeba v případě těch mladistvých vrahů.

/ Písnička /

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Do vysílání Víkendového Radiožurnálu přicházejí další z otázek na našeho dnešního hosta, advokátku Alenu Vlachovou. Píše:" Tady posluchačka Inka z Plzně, že ze svých zkušeností, které má ze zahraničí, ví, že taková absurdita, jako je uložit peněžitý trest, a potažmo až exekuci dítěti, nikde v Evropě, alespoň v těch zemích, kde žila, neexistuje. Nestačilo by obrátit se na Evropský soudní dvůr?" Nepíše tedy konkrétně ty země, kde žila.

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, já nevím, jak je to v zahraničí, ale musím říct, že s jedním případem, kde Ústavní soud odmítl ústavní stížnost s odůvodněním, že je zjevně neopodstatněná, protože se jedná o bagatelní částku, tak jsem se obracela i na Evropský soud pro lidská práva a tam jsem bohužel dopadla úplně stejně, takže ani Evropský soud pro lidská práva tehdy tomu chlapci, který přišel o 15 tisíc korun v exekuci kvůli jedné jízdě načerno, tak mu nepomohl. Zřejmě také mu to nepřipadalo tak závažné, že by ..., přestože jsem argumentovala v tom, že tady je to vlastně jakoby systémová chyba v České republice, tak i Evropský soud pro lidská práva tu naši žalobu odmítl.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak by ta argumentace tedy musela ještě být postavena?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, já vůbec nevím. Já jsem o tom přemýšlela, že asi možná by to muselo, muselo se nashromáždit víc těch případů. Já jsem naštěstí s těmi ostatními případy uspěla u Ústavního soudu, takže jsem se nepotřebovala obracet na ten Evropský soud pro lidská práva, ale tohle byl jeden případ, kdy tady jeden senát Ústavního soudu tu ústavní stížnost odmítl, jak ... a vůbec se s ní jako věcně nezabýval, takže tam jsem se ... to zkusila a nevyšlo to bohužel.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Zímová vás zdraví a ptá se, jak je možné, že pošta nevydá nezletilému doporučený dopis adresovaný na jeho jména nebo jméno, tudíž se o řízení proti němu vedenému ani nemá šanci včas dozvědět a požádat třeba i někoho o pomoc?

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
No, já musím říct, že jsem se nesetkala s tím, že by byly ty dopisy od soudu posílány přímo tomu nezletilému. Já ... všechny případy, které řeším, tak fungují tak, že ten soud vůbec přímo se s tím dítětem nebaví a automaticky za, za jeho zástupce považuje jeho rodiče, takže většinou to jsou ti rodiče, kteří se o to dítě vůbec nestarali, až to dítě skončilo v dětském domově. Takže ta absurdita je v tom, že soud obesílá tyto rodiče, ti si to vůbec nepřebírají, nebo je to prostě vůbec nezajímá, a to dítě se vůbec ani nedozví o tom, že je účastníkem nějakého řízení.

Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
--------------------
Já vám děkuju za rozhovor i za odpovědi pro naše posluchače. Alena Vlachová, pražská advokátka, která byla dnes naším hostem ve vysílání Víkendového Radiožurnálu, jejíž jedním z největších zatím profesních úspěchů byla ta novela zákona o místních poplatcích, které ohledně toho poplatku za systém nakládání s komunálním odpadem stanovil, že za děti platí rodiče. Držím vám palce.

Alena VLACHOVÁ, pražská advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2017 v kategorii Pro bono
--------------------
Mockrát děkuju a děkuju vám za pozvání a přeji všem hezký den.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi