Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Externí právní služby zajišťují nižší fixní náklady, odporuje ČAK ministryni financí

5.2.2018, ceska-justice.cz, Dušan Šrámek

O správnosti trendu, kdy náklady na externí advokátní služby, které lze efektivně řídit podle aktuální potřeby, nahrazuje stát fixními náklady na vlastní zaměstnance, lze pochybovat. Mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková tak reagovala na vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové, podle níž by měly státní instituce předat svoje spory právním zástupcům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a eliminovat z nich advokáty.

Česká advokátní komora nemá k dispozici potřebné podklady, na základě kterých by se mohla kvalifikovaně vyjádřit k ekonomické efektivnosti systému bezplatného zastupování organizačních složek státu ze strany úřadu, uvádí Chaloupková s tím, že v obecné rovině o názoru Schillerové pochybuje. „Ve vysoce konkurenčním světě obchodních korporací, který může sloužit jako příklad efektivního hospodaření, korporace pečlivě zvažují, které právní služby si zajišťují samy v rámci svých interních právních oddělení a které naopak prostřednictvím externích advokátních kanceláří,“ řekla mluvčí.

Obchodní korporace podle ČAK zpravidla udržují relativně malá a efektivní interní právní oddělení, která zajišťují základní právní servis, ale především koordinují efektivní využívání externích právních služeb. Výhody tohoto systému, který představuje nižší fixní náklady, jsou zjevné. Externí právní služby mohou být pak využívány s ohledem na konkrétní specializaci, složitost případu, ale také potřebnou garanci kvality, odpovědnosti a pojištění.

V rámci bilance fungování Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Schillerová sdělila, že předáním sporů ÚZSVM jsou odstraňovány výdaje na externí advokátní kanceláře. Oproti roku 2014 došlo k nárůstu o 880 předaných případů, tedy o 240 %. Podle ministryně tak dochází tak k úspoře nemalých prostředků ze státního rozpočtu na externí právní zastupování. „Nicméně, stále existuje celá řada sporů, které by státní instituce měly ÚZSVM předat,“ uvedla Schillerová.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi