Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ČAK zpřesňujícím protokolem přistoupila k Memorandu o spolupráci mezi JČP a právnickými profesemiJiž v září 2017 podepsaly organizace sdružující právnické profese a Jednota českých právníků Memorandum o vzájemné spolupráci, které iniciovala právě JČP, jakožto nejstarší právnická organizace. Společná iniciativa podle představitelů Jednoty českých právníků neznamená snahu o integraci, jež by byla na úkor jednotlivých právnických organizací, naopak, má být pokusem o nalezení prostoru k dialogu a komunikaci mezi všemi právnickými stavy.

Iniciativa přišla v momentě, kdy na 7. sněmu nově zvolené orgány ČAK neměly možnost řádně se s ní seznámit, proto Česká advokátní komora přistoupila k Memorandu až nyní, a to formou zpřesňujícího protokolu k Zásadám etického chování právníků, které jsou součástí Memoranda.„Česká advokátní komora vedena společnými zájmy na posílení demokratického právního státu a s vědomím společných základů všech právnických profesí tímto přistupuje k Memorandu o spolupráci mezi Jednotou českých právníků, Notářskou komorou ČR, Exekutorskou komorou ČR, Soudcovskou unií, Unií státních zástupců a Unií podnikových právníků s tím, že naplňování Zásad etického chování právníků je možné pouze při hlubokém respektování práv a povinností svěřených a uložených advokátům zákonem a stavovskými předpisy a zásadně v rozsahu těmito předpisy vymezeném. Žádnému advokátovi nelze vytýkat jednání, které v intencích uvedených předpisů činí na pokyn klienta při ochraně a prosazování jeho práv a oprávněných zájmů“, uvádí se konkrétně v přístupovém protokolu ČAK.

Přístupový protokol předal v pátek 2. února 2018 na zasedání Jednoty českých právníků a zástupců ostatních právnických organizací předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek do rukou předsedy JČP JUDr. Pavla Rychetského a připojil svůj podpis pod společné Memorandum.

-icha-
Foto: archív ČAK

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi